ทางเว็บ bkk ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับผู้ที่ต้องการหาเงินด่วนและบริษัทที่ปล่อยเงินกู้ ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

pass11forcash profile image pass11forcash

ทางเว็บ bkk ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับผู้ที่ต้องการหาเงินด่วนและบริษัทที่ปล่อยเงินกู้ ที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น  และเราไม่สนับสนุนการปล่อยกู้นอกระบบ ควรติดต่อกับตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น!! ทางเจ้าหน้าที่เว็บ bkk ไม่สามารถทำการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาโพสได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้หาแหล่งเงินกู้ ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบเอกสารกับบริษัท หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับ

ท่านสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ หากพบเห็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา หรือผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฏหมาย โดยแจ้งหน้า url พร้อมรายละเอียดและหลักฐานต่างๆมาได้ที่ webmaster@bkk.social

โดนหลอกแน่นอน!! ห้ามโอนเงินให้กับผู้ที่แอบอ้างขอเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมก่อน หรือเป็นค่าดอกเบี้ยงวดแรก หรือค่าประกันต่างๆ เพราะเป็นมิจฉาชีพที่แอบอ้าง หากท่านได้ทำการโอนเงินไปก่อน โปรดเตรียมใจเอาไว้เลยว่าถูกหลอกแน่นอนครับ
ความคิดเห็น
pass11forcash profile pass11forcash
ขออนุญาตยกข้อความมาประกอบนะคะ

"... โดยหลักแล้วมีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า " ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี " ดังนั้น การกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกว่าร้อยละ 15 ต่อปี (เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ได้ตามกฎหมายเฉพาะ) ดอกเบี้ยเกินกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะ ผู้ให้กู้จะฟ้องเรียกร้องไม่ได้

           แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้สวยงามดังที่คิด มีการเรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้กันโหดเหลือเกิน เช่น เรียกดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมร้อยละ 3 ต่อเดือน (นั่นเท่ากับร้อยละ 36 ต่อปีเชียวนะ) หรือ ร้อยละ 5 ต่อเดือน (ร้อยละ 60 ต่อปี) จะเห็นได้ว่าข้อตกลงในเรื่องดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะเสียทั้งสิ้น แล้วถ้าผู้ให้กู้จะกลับมาเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายคือไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีได้หรือไม่? คำตอบคือ ไม่ได้ค่ะ ซึ่งเหตุผลก็ตรงตัวอยู่แล้วว่า เมื่อข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะเสียแล้วก็ถือว่าไม่มีดอกเบี้ยต่อกัน ก็เท่ากับว่าไม่มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยอยู่เลย (แม้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 จะระบุว่าถ้าในสัญญาเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ก็ตาม

           เพราะข้อตกลง เป็นโมฆะเนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามาตรา 3 ) แต่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตกใจว่าเงินที่ให้กู้จะสูญเปล่า และลูกหนี้ก็ไม่ต้องไชโย..โห่ร้องนะค่ะ แม้ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจะตกเป็นโมฆะ ถือว่าไม่มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยต่อกัน แต่สัญญากู้ยืมเงินยังสมบูรณ์อยู่ แล้วจะคิดดอกเบี้ยกันได้หรือไม่? อัตราร้อยละเท่าใด ? ประเด็นนี้มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 บรรญัติว่า " ถ้าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม

หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี บัญญัติว่า " และมาตรา 224 วรรคหนึ่ง บรรญัติว่า " หนี้เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี " ดังนั้น เมื่อผู้ใดผิดนัดไม่ชำระเงินต้น ผู้กู้ก็จะต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด กรณีที่ผู้กู้ได้เคยชำระดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ให้กู้ไปแล้วเช่นอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 5 ต่อเดือนเช่นนี้ ผู้กู้จะมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยนั้นคืนจากผู้ให้กู้ได้หรือไม่? 

           หรือผู้กู้จะนำมาหักกับดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าทำได้ ผู้กู้ก็อาจนำมาหักดอกเบี้ยจากเงินต้นได้ซึ่งอาจเพียงพอที่จะชำระหนี้ กรณีนี้ศาลฎีกา ได้เคยมีคำพิพากษาแล้ว โดยวินิจฉัยว่า " การที่ผู้กู้ยืมยอมชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแก่ผู้ให้กู้ ถือว่า เป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ โดยรู้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ ผู้กู้จึงไม่มีสิทธิ (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407) จึงไม่มีสิทธิจะนำไปหักดอกเบี้ยตามกฎหมาย หรือหักจากยอดเงินต้นให้ลดน้อยลงได้" 

           อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินกัน ย่อมได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องตระหนักถึงความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายด้วยนะค่ะ เจ้าหนี้ก็อย่าโหดจนเกินไป ลูกหนี้ก็อย่าเบี้ยวกันเลย ถ้อยที ถ้อยอาศัยกันดีกว่า!

อ้างอิง:
การอ้างอิง
28savitee profile 28savitee
บุคคลในรูปนี้เป็น มิฉาชีพ หลอกเอาเงินมัดจำ ไปแล้วพอวันนัดเซ็น สํญญา กับเงียบหาย  ลบกวนช่วย บอก ต่อๆๆๆคนอื่นที่อาจตกเป็นเหงื่ดของผู้หญิงคนนี้ด้วยคะ  ขอบคุณ คะ
-สุดยอด เลย เจอ ตัวเป้นๆๆยังกล้าหลอก

28savitee profile 28savitee
บุคคลในรูปนี้เป็น มิฉาชีพ หลอกเอาเงินมัดจำ ไปแล้วพอวันนัดเซ็น สํญญา กับเงียบหาย  ลบกวนช่วย บอก ต่อๆๆๆคนอื่นที่อาจตกเป็นเหงื่ดของผู้หญิงคนนี้ด้วยคะ  ขอบคุณ คะ
-สุดยอด เลย เจอ ตัวเป้นๆๆยังกล้าหลอก

blueseries profile blueseries
เหมือนจะ user นี้นะ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อนุ่นแล้ว

blueseries profile blueseries
user เดียวกัน

28savitee profile 28savitee
user เดวกันใช่คะ สงสัยใช้เงิน10,000บาท หมดแล้วเลยต้องรีบหาเหนื่อย จนลืมเปลี่ยน user เขาสุดยอดมาก แบบเหนือเมฆคะ

เจอตัวเป็นๆๆไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้  กล้ามาก สักวันกรรมนั้นจะตามคุณและครอบครัว ไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยเนาะ  

ใกล้แล้วๆๆตำรวจใกล้ตามตัวเจอแล้ว  เพราะ ฉะนั้น คุณจงหยุด คดโกงคนเขาเดือดร้อนเถอะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน