เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

nackwathi1234567890 profile image nackwathi1234567890
[Archived]
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป                               น.ศ.ท.ประทิน อินทรพิมพ์ ชั้นปีที่ 2 รร.กันทรลักษ์วิทยาคม
ความคิดเห็น