เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

fern111039 profile image fern111039
[Archived]
  ขอให้พ่อมีพระวรกายที่แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองค์หายจากอาการป่วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นศท. สิงหา  อุบลหล้า ชั้นปีที่2  โรงเรียนสายธารวิทยา
ความคิดเห็น