(เสียงอ่าน) เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

wangstation profile image wangstation
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด ว่าเหตุอันใด
จึงปรากฏความเป็นตัวคุณเช่นนี้ได้ ที่ทำๆอยู่อย่างเคยชิน 
ส่งคุณไปไหนได้บ้างหลังตาย 
และแท้จริงแล้วการที่ยังมีชีวิตคือคุณค่าระดับไหน 

ผู้เขียน  ดังตฤน
เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์


 อารัมภบท - รายละเอียดเสียงอ่าน (299 KB)  
 รายละเอียดหนังสือ (237 KB)   
 คำนำผู้แต่ง (309 KB)   
 คำนำสำนักพิมพ์และคำนิยม (455 KB)   
 สารบัญ (93 KB)   
 ปฐมบรรพ - เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร (366 KB)   
 บทที่ ๑ - ใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรม (2.3 MB)   
 บทที่ ๒ - เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ (2.5 MB)   
 บทที่ ๓ - เหตุใดจึงเกิดเป็นหญิงเป็นชาย (2.5 MB)   
 บทที่ ๔ - เหตุใดจึงเกิดเป็นผู้มีรูปงาม (4.6 MB)   
 บทที่ ๕ - เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย (4.2 MB)   
 บทที่ ๖ - เหตุใดจึงมีสติปัญญามาก (3.2 MB)   
 สรุปปฐมบรรพ (276 KB)   
 ทุติยบรรพ - ตายแล้วไปไหนได้บ้าง (589 KB)   
 บทที่ ๗ - สัจจะเกี่ยวกับความตาย (6.8 MB)   
 บทที่ ๘ - สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆ (4.4 MB)   
 สรุปทุติยบรรพ (222 KB)   
 ตติยบรรพ - ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี (394 KB)   
 บทที่ ๙ - คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต (1.8 MB)   
 บทที่ ๑๐ - วิชารู้ตามจริง (3.5 MB)   
 สรุปตติยบรรพ (281 KB)   
 บทส่งท้าย (219 KB) 

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน(ฟัง).rar (36.01 MB) 
http://www.mediafire.com/download.php?ze2wizoty33


ลองฟังเอาเรื่องกันดูครับ...สาธุ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

12 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
wangstation Icon ผลของการกระทำ กรรม 45 อย่าง อ่าน 3,639 13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา
13 ปีที่ผ่านมา