(เสียงอ่าน) เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน

wangstation profile image wangstation
เสียดาย... คนตายไม่ได้อ่าน

หนังสือที่จะพาคุณลงรายละเอียด ว่าเหตุอันใด
จึงปรากฏความเป็นตัวคุณเช่นนี้ได้ ที่ทำๆอยู่อย่างเคยชิน 
ส่งคุณไปไหนได้บ้างหลังตาย 
และแท้จริงแล้วการที่ยังมีชีวิตคือคุณค่าระดับไหน 

ผู้เขียน  ดังตฤน
เสียงอ่านโดย: อลิสา ฉัตรานนท์


 อารัมภบท - รายละเอียดเสียงอ่าน (299 KB)  
 รายละเอียดหนังสือ (237 KB)   
 คำนำผู้แต่ง (309 KB)   
 คำนำสำนักพิมพ์และคำนิยม (455 KB)   
 สารบัญ (93 KB)   
 ปฐมบรรพ - เกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร (366 KB)   
 บทที่ ๑ - ใครเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องกรรม (2.3 MB)   
 บทที่ ๒ - เหตุใดจึงเกิดเป็นมนุษย์ (2.5 MB)   
 บทที่ ๓ - เหตุใดจึงเกิดเป็นหญิงเป็นชาย (2.5 MB)   
 บทที่ ๔ - เหตุใดจึงเกิดเป็นผู้มีรูปงาม (4.6 MB)   
 บทที่ ๕ - เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย (4.2 MB)   
 บทที่ ๖ - เหตุใดจึงมีสติปัญญามาก (3.2 MB)   
 สรุปปฐมบรรพ (276 KB)   
 ทุติยบรรพ - ตายแล้วไปไหนได้บ้าง (589 KB)   
 บทที่ ๗ - สัจจะเกี่ยวกับความตาย (6.8 MB)   
 บทที่ ๘ - สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในภพภูมิต่างๆ (4.4 MB)   
 สรุปทุติยบรรพ (222 KB)   
 ตติยบรรพ - ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดี (394 KB)   
 บทที่ ๙ - คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต (1.8 MB)   
 บทที่ ๑๐ - วิชารู้ตามจริง (3.5 MB)   
 สรุปตติยบรรพ (281 KB)   
 บทส่งท้าย (219 KB) 

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน(ฟัง).rar (36.01 MB) 
http://www.mediafire.com/download.php?ze2wizoty33


ลองฟังเอาเรื่องกันดูครับ...สาธุ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

10 เดือนที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
wangstation Icon ผลของการกระทำ กรรม 45 อย่าง อ่าน 3,141 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา