เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

service_division2013 profile image service_division2013
[Archived]
พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญจาก กบร.ศป.
ความคิดเห็น