@แนวข้อสอบ@ นายช่างโยธาระดับ 1 2 ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาล ทั่วประเทศ!!!!!

Famez profile image Famez

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

****************************

 

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  มีกี่ฉบับ

ก. 2  ฉบับ                                                  ค.  4  ฉบับ

ข. 3  ฉบับ                                                  ง.  5  ฉบับ

ตอบ  ค.  4  ฉบับ  ได้แก่

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 .. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 .. 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 .. 2550

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. พฤษภาคม 2522                                              ค. 10 พฤษภาคม 2522

ข. พฤษภาคม 2522                                              ง.  11 พฤษภาคม 2522

ตอบ   ก. พฤษภาคม 2522     

3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. พฤษภาคม 2522                                              ค. 14  พฤษภาคม 2522

ข. 12 พฤษภาคม 2522                                            ง.  16  พฤษภาคม 2522

ตอบ   ค. 14  พฤษภาคม 2522 

4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535  มีกี่มาตรา

ก. 30  มาตรา                                                                             ค. 32  มาตรา

ข. 31  มาตรา                                                                             ง. 40  มาตรา

ตอบ    ข. 31  มาตรา  

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) .. 2535 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 28 กุมภาพันธ์  2535                                                          ค. 28 มีนาคม  2535

ข. 29 กุมภาพันธ์  2535                                                          ง. 29 มีนาคม  2535

ตอบ  ง. 29  มีนาคม  2535

 

 

6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)   คือปีใด

ก. ..2550                                                              ค. ..2543

ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ค. ..2543

7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543 ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 10  พฤษภาคม  2543                                         ค.  พฤษภาคม  2543

ข.  พฤษภาคม  2543                                           ง. 23  พฤษภาคม  2543

ตอบ    ข.  พฤษภาคม  2543

8. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) ..2543    มีกี่มาตรา

ก. 40  มาตรา                                                             ค. 42  มาตรา

ข. 38  มาตรา                                                             ง.  35  มาตรา

ตอบ    ข. 38  มาตรา

9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔) คือปีใด

ก. ..2550                                                              ค. ..2551

ข. ..2549                                                              ง. ..2545

ตอบ   ก. พ..2550     

10. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๔)  พ..2550         มีกี่มาตรา

ก. 10  มาตรา                                                             ค. 8  มาตรา

ข. 5   มาตรา                                                              ง.  2  มาตรา

ตอบ   ง.  2  มาตรา


red;">คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนายช่างโยธา 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย 
 
  

- แนวข้อสอบนายช่างโยธา 200 ข้อ
- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
- การเตรียมงานก่อสร้าง
- เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
- งานโครงสร้าง (คอนกรีต)
- แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ :19: :19: :19:
  


จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!  :19: 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

-ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  [email protected]
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ 

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา