ใกล้หมดเขต!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา (วันที่ 06-27 พฤษภาคม 2557)

AntioxidantMAN profile image AntioxidantMAN


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 2/2557 สายวิชาการ สายสนับสนุน บุคลากรจำนวน 28 อัตรา
ระหว่างวันที่ 6-27 พฤษภาคม 2557 สามารถยื่นสมัครสอบด้วยตนเอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
หรือ สำนักงานคณบดี วิทยาลันแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรามีจำหน่าย เก็งแนวข้อสอบ , หนังสือเตรียมสอบ , แนวข้อสอบ , คู่มือเตรียมสอบ
ปีล่าสุด มาใหม่ แนวข้อสอบที่รวบรวมใหม่ คัดมาโดยเฉพาะ เนื้อหาแน่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557

Q แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์
Q แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
Q แนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Q แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
Q แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
Q แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
Q แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
Q ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office
Q เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สายวิชาการ
Q แนวข้อสอบภาษาไทย (ด้านการสื่อสาร)
Q แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation
Q แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
Q แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
Q แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
Q แนวข้อสอบความเป็นครู
Q แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
Q แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
Q แนวข้อาอบระเบียบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน