**((แนวข้อสอบชุดเต็ม))**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา57 [[พร้อมเฉลย!!]]

Famez profile image Famez
((เปิดสอบ!!))สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม 40 อัตรา (18 มิ.ย.-8 ก.ค.57)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 40 อัตรา (18 มิ.ย.-8 ก.ค.57)
ชื่อตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :   15,000-16,500 บาท
ประเภท :   วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :   40 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :   - ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(ทางพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
- สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :   - บรรจุทั้งส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
- อื่น ๆ ตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :   ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ :   - การใช้ภาษาไทย - อังกฤษ (สอบสัมภาษณ์)
- อื่น ๆ ตามประกาศ
     
เปิดรับสมัคร :   วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :   

 
เปิดดูรายละเอียด :    คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 342.98 KB )จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 
แนวข้อสอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 _พ.ศ.2555-2559
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
  

จัดส่งทันที!!โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!! 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
หนังสือ+MP3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน   ส่งฟรี EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 999 บาท


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE), 084-4008-279(สำรอง)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  sheetthai99@hotmail.com
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*
ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetthai.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ

*********ตัวอย่างแนวข้อสอบ***********

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. http:// www.mos.go.th  ค. http:// www.moc.go.th
ข. http:// www.mots.go.th ง. http:// www.mof.go.th
ตอบ  ข. http:// www.mots.go.th
2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. Ministryof Tourism & Sports
ข. Ministryof Culture Thailand
ค. Ministryof Energy
ง. Ministryof Interior 
ตอบ  ก. Ministryof Tourism and Sports 
3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
ข. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติมีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
ค. เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ตอบ ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
4. ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับโลก
ข. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวการกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
ค. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
ก. 3 ปี ค. 5 ปี
ข. 4 ปี ง. 6 ปี
ตอบ ข. 4 ปี 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
ข. พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559
ตอบ ง.พ.ศ.2555-2559
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร 
ข. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
ตอบ ง. นายชุมพล ศิลปอาชา
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร
ก. นายสนธยา  คุณปลื้ม   ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ 
ข. นายสง่า  ธนสงวนวงศ์ ง. นายวิทยา บุรณศิริ 
ตอบ ก. นายสนธยา  คุณปลื้ม
9. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายณอคุณ สิทธิพงศ์   ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข. นายสมบัติ  คุรุพันธ์   ง. ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
10. ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายณอคุณสิทธิพงศ์  ค. นายสุวัตร สิทธิหล่อ
ข. พลตรี สนั่นขจรประศาสตร์ ง.  ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร
ตอบ ข.พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
11. ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
ก. รูปบัวแก้ว ค. รูปปักษาวายุภักษ์ 
ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์ ง. เสมาธรรมจักร
ตอบ ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์ 

12. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ก. ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
ค. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ง. ปฏิบัติ ภารกิจในการจัดหาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตอบ   ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550
ง. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
ตอบ ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
14. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ในหมวดและมาตราใด
ก. หมวด 4 มาตรา 14 ค. หมวด 4 มาตรา 15
ข. หมวด 5 มาตรา 14 ง. หมวด 6 มาตรา  14
ตอบ ข. หมวด 5 มาตรา 14
15. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม2545  ค. 29 มิถุนายน 2545
ข. 24 กันยายน 2545  ง. 5 ตุลาคม 2545
ตอบ  ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา