**[[แม่นสุดๆติวสอบ]]** ครูอาชีวศึกษา เอกช่างไฟฟ้า พร้อมเฉลย!!

Famez profile image Famez

นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาและอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไข

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 และที่แก้ไข

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

ความรู้เกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์

แนวข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์

 


ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา