ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

toomtamtoom profile image toomtamtoom
เว็บไซต์ชมรมวิทยุเด็ก เป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพื้นที่และรูปแบบเนื้อหาสื่อวิทยุที่เหมาะสมกับ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 


ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากรายการวิทยุตามช่วงวัย และผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสื่อวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครับ 


พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว สามารถติดตามกิจกรรมต่างได้ที่ 


http://www.kidsradioclub.or.th/ 
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
guest profile image guest
http://www.facebook.com/pages/Leadership4KIDsNonthaburi/403817706298008?ref=tn_tnmn
ฝากประชาสัมพันธ์ เวปเพจ สำหรับการพัฒนาบุตรหลานของท่าน ด้วยหลักสูตร  leadershipforkid ด้วยนะค่ะ
LillyBkk profile image LillyBkk
ฝากประชาสัมพันธ์หากท่านต้องการล่าม https://www.sea-proti.com/
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
9 ปีที่ผ่านมา
kroowut Icon เรียนภาษาไทยผ่านคลิป(ชุดที่ ๑) อ่าน 2,226 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา