เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
[Archived]
ข้อความที่ 1 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา 
ความคิดเห็น