((new!!)) แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท.

examst profile image examst

แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. ใหม่ล่าสุด 
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!  
http://korsobthai.com/index.php?topic=266.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ 2003
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ.2554
- หลักและเทคนิคในการสืบสวน
- แนวข้อสอบความรู้การสืบสวนและสอบสวน
- เทคนิคสอบสัมภาษณ์
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ /  Line : 0894220125   
@Line : @t0894220125  (กรุณาใส่ "@" ด้วย)    
IG : _korsobthai    
E-Mail : exam.st@hotmail.com    

ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท 
หนังสือ + MP3  ราคา 999 บาท 
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น 
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0

((new!!)) แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท.

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน