ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559

bohin profile image bohin

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 1 กันยายน 2559

หมู่ที่  3  ณ มัสยิดบ้านดุหุน
หมู่ที่ 9  ณ มัสยิดบ้านปากคลอง
หมู่ที่ 6 ณ บ้าน ส.อบต.สุธรรม คนเที่ยง
หมู่ที่ 8 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโต๊ะบัน
หมู่ที่ 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่
หมู่ที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสต้นวา

วันที่ 2 กันยายน 2559

หมู่ที่  5 ณ สำนักสงค์บ้านไร่ออก
หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบ่อหิน
หมู่ที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรุจูด

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

bohin Icon โครงการสนับสนุนการจัดการศพ อ่าน 50 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
bohin Icon ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 1 อ่าน 48 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
PR_Bohin Icon กิจกรรมวันทะเลโลก อ่าน 43 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
bohin Icon จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 1 อ่าน 154 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา