ผลการชั่งน้ำหนักมวยดีวิถีไทยช่อง11วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560เวลา12.30-14.30 น

nimit2531 profile image nimit2531

ผลการชั่งน้ำหนักมวยดีวิถีไทยช่อง11วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560เวลา12.30-14.30 น


1.ยอดศึก รถบ้านสมเกียรติตรัง 120.............120 ป.
คมเกียรติเล็ก ท.มโนธรรมรักษา ...........................120 ป.

 

2.ยอดภูพาน ศิษย์แม๊ค 128.....................128 ป.
เพชรบูรพา นายกดอนลพบุรี ............................128 ป.

 

3.แสนเก่ง ม.เมืองชัยภูมิ 131...................131 ป.
สุทิน เกียรติหมู่4 ...............................131 ป.

 

4.ศักดิ์มงคล ส.สมหมาย 134.........................135.8-1.8 ป.
เกาะเพชร ส.ท.ถนอมศรีบางปู ................................134.3-.3 ป.

 

.............................................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน