ซิกมวยทุกสำนัก

manop2509 profile image manop2509

ซิกสรรมวยตู้...

ช่อง 3.
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 34 สลับ
ราคา ไหล่ / คาง / กระดาษ / หัว / ไหล่

.............................................

ช่อง 9 
คู่ 1 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 23 สลับ
ราคา คาง / ไหล่ / กระดาษ / หัว /

............................................

ช่องนาว 26
ทุกคู่ เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
ราคา คาง / ไหล่ / กระดาษ / หัว /

++++++++++++++++++

ซิกอู๋.

ช่อง3

คู่12 ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด

.............................

ช่อง.9
คู่12ถือกระดาษแดง / จับคางน้ำเงิน
คู่34(สลับ)
ราคา มื้อขวาเปิดเสื้อถูก / มื้อซ้ายเปิดเสื้อแพง
มื้อขวาปิดเสื้อขาด

..............................

ช่องนาว26
ทุกคู่ปิดแดง./ เปิดน้ำเงิน. 
ราคาซ้ายแพง / ขวาขาด

++++++++++++++++++.

ซิกเดี่ยว..
ช่อง3
คู่12ไหลู่แดง. หูน้ำเงิน
คู่.345(สลับ)
ราคา ปิด/ เปิด.กระดาษเล็ก / กระดาษใหญ่
.........................................
ช่อง9
คู่ 1 ถือกระดาษแดง / ไม่ถือกระดาษน้ำเงิน
คู่ 234 (สลับ)
ราคา. คาง / หัว / ไหล่ / หู
......................................
ช่อง.นาว26 
(ส่งเป็นยก)
ยก 123. เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
ยก 45. สลับ
ราคา ไหล่ / หู / คาง / กำปั้น

+++++++++++++++++++++++

ซิกชาตรี

ช่อง3
คู่ 12 เปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด

.......................................

ช่อง9
ทุกคู่หมวกเขียวแดง / หมวกเหลืองน้ำเงิน
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด

....................................

ช่องนาว26
คู่ 12 หมวกเขียวแดง / หมวกเหลืองน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด

++++++++++++++++++++++


ซิกมวยทุกสำนัก

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา