รายการมวยศึกเพชรยินดีเวทีมวยราชดำเนินวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

nimit2531 profile image nimit2531

รายการมวยศึกเพชรยินดีเวทีมวยราชดำเนินวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.

 

1.🔴เทพมังกร เกียรติภัทรพรรณ104...................105-1 ป.
🔵เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ ...................104.5-.5 ป.

2.🔴แก้วมังกร เกียรติภัทรพรรณ.108................... 107.9 ป.
🔵อาราเบียน เอราวัณ ............................ 108.5-.5 ป.

3.🔴ยอดเล็ก ทีบีเอ็มยิมส์ 99.2 ......................100.3-1.1ป.
🔵เดชเพชร ศักดิ์วิเชียร 100.3........................101.5-1.2 ป.

4.🔴จอมทอง ศักดิ์วิเชียร117............................ 119-2 ป.
🔵เข็มเพชร พุ่มพันธุ์มั่น................................ 119.8-2.8 ป.

5.สิงห์สัมพันธ์ ต.เป้าเปี่ยมทรัพย์ฯ 120............121.3-1.3 ป.
🔵โดโด้ ลูกโคกรัก............................... 119.8 ป.

6.🔴ตะวันศึก ศิษย์ อ.บุญชอบ135.................... 133.9 ป.
🔵ก้องนภา ศรีมงคล .......................................... 134.5 ป.

7.🔴ขุนเดี่ยว พยัพคำพันธ์ ........................... 128.5-.5 ป.
🔵มรดกเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ ................ 130.1-2.1 ป.

8.🔴ยอดกฤษดา ดาบรันสารคาม114.............. 114.9-.9 ป.
🔵ใกล้รุ่ง ศศิประภายิม .............................115.9-1.9 ป.

***************************************

 

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน