ซิกมวยทุกสำนักประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

manop2509 profile image manop2509

++ซิกสรรมวยตู้++

คนส่งใส่เสื้อสีขาวเสื้อในสีชมพู

ช่อง3SD.

คู่ 1 เปิด แดง /ปิด น้ำเงิน

คู่2345สลับราคา ไหล่ /คาง /กระดาษ /หัว /

.......................................

ช่อง 7สี.

คุ่12 ปิด แดง /เปิด น้ำเงิน /

คู่345สลับราคา กอดอก /คาง / ไหล่/

..........................................

ช่อง 5.

ทุกคู่ เปิด แดง /ปิด น้ำเงิน /

ราคา.คาง /ไหล่ /หัว /.

.............................................

++ซิกเซียนอู๋++

ช่อง3SD + ช่อง 5 (ส่งเหมือนกัน)
คู่ 1 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 2345 (สลับ)
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด

............................................

ช่อง 7 (ส่งเป็นยก)
ยก 123 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
ยก 45 ถือดาษส่งแดง / จับคางส่งน้ำเงิน
ราคา มือซ้ายถูก / มือขวาแพง / ปิดเสื้อขาด

............................................

++ชาตรี++
ช่อง3sd
ทุกคู่เสียบดาษดำส่ง แดง /  เสียบดาษแดงส่ง น้ำเงิน
ราคาไหล่แพง / หัวขาด.

...........................................

ช่อง7
คู่1235ปิดส่ง แดง  / เปิดเสื้อ น้ำเงิน
คู่4(สลับ)
ราคาไหล่แพง /หัวขาด.

.......................................

ช่อง5
ทุกคู่เสียบดาษแดงส่งแดง / เสียกระดาษดำส่ง น้ำเงิน
ราคา ไหล่ราคราแพง / จับหัวราคาขาด.

......................................................

.....................................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา