ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา อบต.บ่อหิน

bohin profile image bohin

ขอเชิญสมาชิก สภา อบต. เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณท่าเทียบเรือคลองสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน เวลา 13.00 น.

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

bohin Icon โครงการสนับสนุนการจัดการศพ อ่าน 64 6 เดือนที่ผ่านมา
6 เดือนที่ผ่านมา
bohin Icon ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 1 อ่าน 60 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
PR_Bohin Icon กิจกรรมวันทะเลโลก อ่าน 55 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
bohin Icon จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 1 อ่าน 172 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา