น้ำหนักมวยศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ ช่อง เนชั่น 22 สัญจร วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561

Nridon profile image Nridon

ศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ ช่องเนชั่น22(สัญจร)วันอาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561
เวทีมวยชั่วคราว ท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี เวลา 18.20น.

1 ศักดิ์ชัย หลุงประดู่มวยไทย 113 --------- 112.8
มหาสมุทร หมูปิ้งอร่อยจุงเบย -------------- 114-1

2 ดอนคิงส์ หมอเบสกมลา 117 ----------- 117.3-.3
นรินทร์เดช ก.แสงจันทร์ ------------------ 117.5-.5

3(คู่เอก)ปิ่นเพชร ศิษย์เจ๊แดง 145 --------- 145
เพชรกัณทัศน์ เอ็ม.ยู.เด็น. ----------------- 147-2

4 เพชรทับลาน ศิษย์วีระชาติ 130 ----------- 129.8
อินทรีย์แดง เอ็มยุเด็น ----------------------- 130

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา