ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562.

manop2509 profile image manop2509

รูปภาพ

++ซิกสรรมวยตู้++

คนส่งใส่เสื้อสีขาวเสี้อในเสีชมพู

ช่อง3.

คู่ 1 เปิด แดง /ปิด น้ำเงิน/

คู่234 สลับราคา คาง /ไหล่/กระดาษ /หัว /.

...........................................................

++ซิกอู๋++
ช่อง3
คู่1245ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่3 (สลับ)
ราคา ซ้ายแพง ขวาขาด
...............................

ช่อง9.คู่12ใส่หมวกแดง ไม่ใส่หมวกน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคาไม่มีกระดาษถูก ถือดาษแพง พัดดาษขาด

............................................

ช่องเนชั่น. 
คู่12ปิดแดง. เปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคาซ้ายแพง ขวาขาด

...............................

++ชาตรี++
คู่12ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคาไหลแพง หัวขาด
.................
ช่อง9
คู่12ใส่หมวกแดงแดง ใส่หมวกน้ำเงินน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา ไหล่แพง หัวขาด

..................................

ช่องเนชั่น
ทุกคู่ใส่หมวกขาวแดง ใส่หมวกแดงน้ำเงิน
ราคา ไหล่แพง หัวขาด

......................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา