เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดนครสวรรค์

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดนครสวรรค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดนครสวรรค์จ้างรถแบคโฮจังหวัดนครสวรรค์  , รถขุดดินจังหวัดนครสวรรค์
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดนครสวรรค์ เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วง


งานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดนครสวรรค์ , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดนครสวรรค์, งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดนครสวรรค์ รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดนครสวรรค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองนครสวรรค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากน้ำโพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกลางแดด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกรียงไกร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแควใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะเคียนเลื่อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนครสวรรค์ตก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนครสวรรค์ออก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางพระหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางม่วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านมะเกลือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแก่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพระนอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกรด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกระโดน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองปลิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบึงเสนาท

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโกรกพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโกรกพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางตาล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางมะฝ่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางประมุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนากลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศาลาแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเนินกว้าว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเนินศาลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหาดสูง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอชุมแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชุมแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทับกฤช
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพิกุล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกยไชย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าไม้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางเคียน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกระเจา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพันลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกหม้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไผ่สิงห์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครฆะมัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทับกฤชใต้

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกลับ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครธารทหาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยร่วม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยถั่วใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยถั่วเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังบ่อ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบรรพตพิสัย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่างิ้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางตาหงาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหูกวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ่างทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแดน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาขีด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาสัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครด่านช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกรด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองตางู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบึงปลาทู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเจริญผล

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเก้าเลี้ยว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมหาโพธิ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเก้าเลี้ยว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเต่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาดิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวดง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอตาคลี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาคลี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช่องแค
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจันเสน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยหอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวหวาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองโพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหม้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้อยทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลาดทิพรส
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพรหมนิมิต

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอท่าตะโก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าตะโก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพนมรอก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวถนน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสายลำโพง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังมหากร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนคา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทำนบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพนมเศษ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหลวง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอไพศาลี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกเดื่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำโรงชัย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังน้ำลัด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะคร้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ประสาท
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังข่อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาขอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไพศาลี

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพยุหะคีรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพยุหะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเนินมะกอก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนิคมเขาบ่อแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่วงหัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางขาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครย่านมัทรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าน้ำอ้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำทรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขากะลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสระทะเล

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอลาดยาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลาดยาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยน้ำหอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังม้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้อยละคร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมาบแก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองยาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองนมวัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านไร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเนินขี้เหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศาลเจ้าไก่ต่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสระแก้ว


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอตากฟ้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตากฟ้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลำพยนต์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสุขสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองพิกุล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพุนกยูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอุดมธัญญา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาชายธง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่วงก์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่วงก์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่เล่ย์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังซ่าน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาชนกัน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่เปิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่เปิน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอชุมตาบง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชุมตาบง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปางสวรรค์

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ อำเภอปากพลีรถแม็คโคร อ่าน 15 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮอำเภอบ้านนา รถแม็คโคร อ่าน 14 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา