เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดราชบุรี

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดราชบุรี 
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดราชบุรี จ้างรถแบคโฮจังหวัดราชบุรี  , รถขุดดินจังหวัดราชบุรี 
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดราชบุรี เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วงงานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดราชบุรี  , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดราชบุรี  , งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดราชบุรี  รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดราชบุรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองราชบุรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหน้าเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเจดีย์หัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนตะโก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกลางนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคุ้งน้ำวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคุ้งกระถิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ่างทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกหม้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสามเรือน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพิกุลทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำพุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนแร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหินกอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาแร้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกาะพลับพลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหลุมดิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางป่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพงสวาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคูบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าราบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านไร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอจอมบึง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจอมบึง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากช่อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเบิกไพร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครด่านทับตะโก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก้มอ้น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครรางบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสวนผึ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสวนผึ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าหวาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าเคย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะนาวศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดำเนินสะดวก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลดำเนินสะดวก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลบ้านไร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลประสาทสิทธิ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลแพงพวย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลศรีสุราษฎร์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลสี่หมื่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลตาหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลท่านัด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลดอนกรวย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลขุนพิทักษ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลดอนคลัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลดอนไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลบัวงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านโป่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโป่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนครชุมน์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าผา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านม่วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกรับใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคุ้งพยอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากแรต
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองปลาหมอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาขลุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองอ้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเบิกไพร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนกระเบื้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลาดบัวขาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสวนกล้วย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบางแพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางแพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังเย็น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวโพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนคา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพหัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโพธาราม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธาราม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชำแระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนกระเบื้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้อยฟ้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองโพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าชุมพล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเลือก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางโตนด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองตาคต
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเตาปูน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านฆ้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนางแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านสิงห์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครธรรมเสน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาชะงุ้ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเจ็ดเสมียน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองข่อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอปากท่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังมะนาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกระทุ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากท่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าไก่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดยางงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ่างหิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ่อกระดาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางหัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวันดาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยยางโทน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอวัดเพลง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกาะศาลพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจอมประทัด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดเพลง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านคา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านคา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านบึง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองพันจันทร์

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ อำเภอปากพลีรถแม็คโคร อ่าน 15 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮอำเภอบ้านนา รถแม็คโคร อ่าน 14 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา