เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดเชียงใหม่

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดเชียงใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดเชียงใหม่จ้างรถแบคโฮจังหวัดเชียงใหม่ , รถขุดดินจังหวัดเชียงใหม่
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดเชียงใหม่ เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วง


งานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดเชียงใหม่ , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดเชียงใหม่, งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดเชียงใหม่ รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดเชียงใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองเชียงใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีภูมิ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพระสิงห์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหายยา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช้างม่อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช้างคลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดเกต
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช้างเผือก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสุเทพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่เหียะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าแดด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหอย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าศาลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองป่าครั่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครฟ้าฮ่าม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าตัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันผีเสื้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอจอมทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครข่วงเปา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสบเตี๊ยะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแปะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอยแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่สอย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่แจ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช่างเคิ่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าผา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านทับ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ศึก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่นาจร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปางหินฝน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกองแขก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเชียงดาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงดาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองนะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองงาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่นะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองคอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปิงโค้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งข้าวพวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดอยสะเก็ด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชิงดอย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันปูเลย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลวงเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าป้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสง่าบ้าน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตลาดขวัญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำราญราษฎร์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่คือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตลาดใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ฮ้อยเงิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่โป่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าเมี่ยง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเทพเสด็จ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่แตง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันมหาพน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แตง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขี้เหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช่อแล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่หอพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสบเปิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันป่ายาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเป้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าแป๋
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองก๋าย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกึ้ดช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอินทขิล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่ริม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครริมใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครริมเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันโป่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขี้เหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แรม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโป่งแยง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่สา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเหมืองแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสะเมิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะเมิงใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะเมิงเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่สาบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ่อแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยั้งเมิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอฝาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเวียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่อนปิ่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่งอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่สูน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่คะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโป่งน้ำร้อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่อาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่อาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่สาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันต้นหมื้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่นาวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าตอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะลิกา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพร้าว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเวียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าตุ้ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าไหน่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโป่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำแพร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขื่อนผาก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ปั๋ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโหล่งขอด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสันป่าตอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยุหว่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าวังพร้าว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะขามหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ก๊า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งสะโตก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งต้อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำบ่อหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะขุนหวาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสันกำแพง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันกำแพง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทรายมูล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครร้องวัวแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบวกค้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแช่ช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครออนใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ปูคา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครต้นเปา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสันทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันทรายหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันทรายน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันพระเนตร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันนาเม็ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันป่าเปา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแหย่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองจ๊อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แฝก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แฝกใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเล็น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหางดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหางดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแก๋ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหารแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองตอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขุนคง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสบแม่ข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแหวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันผักหวาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองควาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านปง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำแพร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอฮอด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหางดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครฮอด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านตาล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ่อหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ่อสลี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาคอเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดอยเต่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอยเต่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าเดื่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมืดกา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแอ่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบงตัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโปงทุ่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภออมก๋อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางเปียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอมก๋อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ตื่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่อนจอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสบโขง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเกียน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสารภี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางเนิ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสารภี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชมภู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไชยสถาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขัวมุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแฝก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองผึ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่ากว้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าวังตาล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าบง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเวียงแหง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองแหง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเปียงหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแสนไห
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอไชยปราการ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปงตำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีดงเย็น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ทะลบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่วาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านกาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งปี๊
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งรวงทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่วิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนเปา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแม่ออน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครออนเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครออนกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านสหกรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่ทา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทาเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดอยหล่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอยหล่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสองแคว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางคราม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสันติสุข
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านจันทร์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่แดด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแจ่มหลวง

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ อำเภอปากพลีรถแม็คโคร อ่าน 15 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮอำเภอบ้านนา รถแม็คโคร อ่าน 14 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา