เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดอุบลราชธานี

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุบลราชธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดอุบลราชธานีจ้างรถแบคโฮจังหวัดอุบลราชธานี , รถขุดดินจังหวัดอุบลราชธานี
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดอุบลราชธานี เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วง


งานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุบลราชธานี , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดอุบลราชธานี, งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุบลราชธานี รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดอุบลราชธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครในเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองขอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปทุม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขามใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแจระแม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบ่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไร่น้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกระโสบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดลาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขี้เหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปะอาว

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอศรีเมืองใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก้งกอก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเอือดใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวาริน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลาดควาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสงยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะบ่าย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำไหล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนามแท่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเลิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนใหญ่

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโขงเจียม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโขงเจียม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาโพธิ์กลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแสงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยไผ่

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเขื่องใน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขื่องใน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้างถ่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครค้อทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครก่อเอ้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวดอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชีทวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าไห
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาคำใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแดงหม้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครธาตุน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านไทย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านกอก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกลางใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนรัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางขี้นก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีสุข
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสหธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเหล่า

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเขมราฐ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขมราฐ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขามป้อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเจียด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองผือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาแวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก้งเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองนกทา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองสิม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวนา

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเดชอุดม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเดช
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาส่วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเจริญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งเทิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสมสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดประทาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตบหู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าโพธิ์ศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบัวงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำครั่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนากระแซง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าโมง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสมบูรณ์

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอนาจะหลวย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาจะหลวย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสมบูรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพรสวรรค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านตูม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโสกแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสวรรค์


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอน้ำยืน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโซง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโดมประดิษฐ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบุเปือย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสีวิเชียร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเก่าขาม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบุณฑริก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคอแลน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาโพธิ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองสะโน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนค้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบัวงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแมด

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอตระการพืชผล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขุหลุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกระเดียน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกษม.
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุศกร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขามเปี้ย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคอนสาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาพิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกจาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาสะไม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนกุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตระการ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตากแดด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไหล่ทุ่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเป้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะพือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเซเป็ด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเต่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครถ้ำแข้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยฝ้ายพัฒนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดยาลวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำเจริญ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกุดข้าวปุ้น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครข้าวปุ้น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก่งเค็ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกาบิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองทันน้ำ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอม่วงสามสิบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่วงสามสิบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเหล่าบก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดุมใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองช้างใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเตย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางสักกระโพหลุ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไข่นก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเหล่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองฮาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางโยภาพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไผ่ใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเลิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนแพง


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอวารินชำราบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวารินชำราบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าลาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนโหนน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคูเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสระสมิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำน้ำแซบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบุ่งหวาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำขวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแสนสุข
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกินเพล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนผึ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองศรีไค
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยขะยุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบุ่งไหม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพิบูลมังสาหาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพิบูล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดชมภู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนจิก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทรายมูล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาโพธิ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครระเว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไร่ใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัวฮี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ่างศิลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนกาหลง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแขม


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอตาลสุม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาลสุม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำโรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจิกเทิง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาคาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำหว้า

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโพธิ์ไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่วงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำโรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสองคอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสารภี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเหล่างาม


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสำโรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำโรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกก่อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไฮ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครค้อน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนกาเล็น

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดอนมดแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนมดแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเหล่าแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำไฮใหญ่

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสิรินธร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคันไร่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช่องเม็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนก่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครฝางคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำเขื่อนแก้ว


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอทุ่งศรีอุดม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองอ้ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเกษม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกชำแระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาห่อม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอนาเยีย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเยีย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาดี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเรือง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอนาตาล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาตาล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพะลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกองโพน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพังเคน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเหล่าเสือโก้ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเหล่าเสือโก้ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแพงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบก


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสว่างวีระวงศ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแก่งโดม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบุ่งมะแลง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสว่าง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอน้ำขุ่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาเกา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไพบูลย์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขี้เหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสะอาด

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ อำเภอปากพลีรถแม็คโคร อ่าน 15 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮอำเภอบ้านนา รถแม็คโคร อ่าน 14 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา