เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดขอนแก่น

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดขอนแก่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดขอนแก่นจ้างรถแบคโฮจังหวัดขอนแก่น รถขุดดินจังหวัดขอนแก่น
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดขอนแก่น เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วงงานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดขอนแก่น , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดขอนแก่น , งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดขอนแก่น รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดขอนแก่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองขอนแก่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครในเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านทุ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเก่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพระลับ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสาวะถี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหว้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านค้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแดงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนหัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศิลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเป็ด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองตูม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบึงเนียม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนท่อน


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านฝาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าหวายนั่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนฆ้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเหล่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่ามะนาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านฝาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกงาม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพระยืน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพระยืน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพระบุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโต้น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขามป้อม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเม็ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านกง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครยางคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจระเข้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดกว้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านผือ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอชุมแพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชุมแพ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนหัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเขียด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขัวเรียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไชยสอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังหินลาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาเพียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาหนองทุ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเสาเล้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนอุดม


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสีชมพู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสีชมพู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีสุข
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาจาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังเพิ่ม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครซำยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดงลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบริบูรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครภูห่าน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอน้ำพอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำพอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังชัย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบัวใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครม่วงหวาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านขาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบัวเงิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทรายมูล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่ากระเสริม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพังทุย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดน้ำใส

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภออุบลรัตน์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขื่อนอุบลรัตน์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีสุขสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งโป่ง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกระนวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองโก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยโจด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านฝาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดูนสาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองโน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำอ้อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวนาคำ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครในเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเพีย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านลาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแคนเหนือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครภูเหล็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าปอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหินตั้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองน้ำใส
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวหนอง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเปือยน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเปือยน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังม่วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขามป้อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสระแก้ว

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองพล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโจดหนองแก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเก่างิ้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองมะเขือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแวงโสกพระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเพ็กใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสง่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแวงนางเบ้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลอมคอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโสกนกเต็น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวทุ่ง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแวงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคอนฉิม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครใหม่นาเพียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแวงใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสะอาด

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอแวงน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแวงน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครก้านเหลือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่านางแนว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครละหานนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าวัด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทางขวาง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองสองห้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองสองห้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคึมชาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะกั่วป่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสำโรง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเม็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนดู่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดงเค็ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหันโจด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนดั่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังหิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไผ่ล้อม


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอภูเวียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครภูเวียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุงธนสาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสงเปือย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาหว้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดขอนแก่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุงเซิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาชุมแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งชมพู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดินดำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหว้าทอง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอมัญจาคีรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดเค้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสวนหม่อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแปน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนเพ็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำแคน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนางาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าศาลา

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอชนบท
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชนบท
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดเพียขอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยแก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแท่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีบุญเรือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนพะยอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปอแดง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเขาสวนกวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาสวนกวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดงเมืองแอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนางิ้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสมบูรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำม่วง


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอภูผาม่าน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนคอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาฝาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครภูผาม่าน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังสวาบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยม่วง

 

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอซำสูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกระนวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำแมด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโนน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคูคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยเตย

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโคก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ไชย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครซับสมบูรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาแพง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองนาคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโคก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขนวน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านแฮด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแฮด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสมบูรณ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแซง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโนนศิลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนศิลา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองปลาหมอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเปือยใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนแดง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเวียงเก่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครในเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเก่าพัฒนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาน้อย

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดระยอง อ่าน 274 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา