เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดอุดรธานี

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุดรธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดอุดรธานีจ้างรถแบคโฮจังหวัดอุดรธานี , รถขุดดินจังหวัดอุดรธานี
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดอุดรธานี เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วง







งานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุดรธานี , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้ง.จังหวัดอุดรธานี, งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดอุดรธานี รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ



 คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดอุดรธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองอุดรธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหมากแข้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนิคมสงเคราะห์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านขาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านตาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหมูม่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงยืน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองนาคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดสระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาดี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเลื่อม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงพิณ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสามพร้าว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไฮ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาข่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านจั่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองขอนกว้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนากว้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไผ่


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกุดจับ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดจับ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปะโค
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขอนยูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงเพ็ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้างก่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองเพีย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาลเลียน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองวัวซอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหมากหญ้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองอ้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอูบมุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุดหมากไฟ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำพ่น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองบัวบาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนหวาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองวัวซอ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกุมภวาปี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตูมใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพันดอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเวียงคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแชแล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงแหว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยเกิ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเสอเพลอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสีออ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปะโค
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครผาสุก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าลี่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกุมภวาปี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหว้า

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอโนนสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบุ่งแก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพธิ์ศรีสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทมนางาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุงศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกกลาง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองหาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองเม็ก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพังงู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสะแบง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้อยพร้าว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเชียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านยา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครผักตบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไผ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนหายโศก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองสระปลา


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอทุ่งฝน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งฝน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาชุมแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาทม

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอไชยวาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไชยวาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหลัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำเลาะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนสูง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอศรีธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจำปี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโปร่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวนาคำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองนกเขียน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนายูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตาดทอง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอวังสามหมอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองกุงทับม้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหญ้าไซ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบะยาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครผาสุก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำโคกสูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวังสามหมอ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านดุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีสุทโธ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านดุง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดงเย็น
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโพนสูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ้อมกอ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านจันทน์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านชัย

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านผือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านผือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหายโศก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขือน้ำ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำบง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครข้าวสาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจำปาโมง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกลางใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเมืองพาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคำด้วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองหัวคู
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านค้อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแวง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอน้ำโสม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนางัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำโสม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหยวก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโสมเยี่ยม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีสำราญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสามัคคี

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเพ็ญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเพ็ญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านธาตุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาพู่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงหวาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสุมเส้า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาบัว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเหล่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจอมศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเตาไห
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโคกกลาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้างแป้น

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอสร้างคอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสร้างคอม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเชียงดา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านยวด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านโคก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาสะอาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านหินโงม


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอหนองแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแสงสว่าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาดี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทับกุง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอนายูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนายูง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านก้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาแค
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทอง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพิบูลย์รักษ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านแดง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาทราย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนกลอย

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกู่แก้ว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านจีต
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโนนทองอินทร์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครค้อใหญ่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคอนสาย

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาม่วง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครห้วยสามพาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอุ่มจาน

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา
59 วันที่ผ่านมา