เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดสุราษฎร์ธานี

testthai1 profile image testthai1
เช่ารถแบคโฮจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโคร โทร 098-4693941 รถตัก รถขุด รถบด รถเกรด รถเจาะ รถเครน รถเฮี๊ยบ
รถแม็คโครจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้างรถแบคโฮจังหวัดสุราษฎร์ธานี , รถขุดดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เช่าแบคโฮรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่ารถเครื่องจักรหนัก ไม่ว่าจะ เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโคร  รถบรรทุก รถดั๊มพ์ และรถพ่วง


งานที่ทางเราให้บริการ 
- ให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ให้เช่ารถแม็คโคร , ให้เช่ารถขุด PC 30, PC 60, PC 120 , PC 200 พร้อมคนขับ ทั้งรายวันรายเดือน สภาพดี
- รับขุดฟุตติ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี , งานขุดบ่อบำบัด , วางท่อประปา ท่อระบายน้ำ , วางเสาไฟฟ้า , กดเสาเข็ม ฯลฯ

- บริการให้เช่ารถแบคโฮจังหวัดสุราษฎร์ธานี รถ 6 ล้อดั้มพ์ ขนาด 3คิว และ 5คิว รถเครน รถเฮี๊ยบ และรถเทเลอร์ แบบรายวัน - รายเดือน 
- รับงานปรับพื้นที่ เคลียรริ่ง ขุดฟรุตติ้ง ขุดบ่อ ขุดวางท่อ ขนเศษวัสดุก่อสร้าง ทุกชนิด อื่นๆ คำว่าแมคโค เป็นภาษาท้องถิ่นที่คนทั่วไปรู้และเข้าใจว่าคือรถประเภทไหน 

ส่วนคำว่าแบคโฮ เป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการ ซื่งเป็นคำที่ต้องใช้ในกรณีเพื่อความชัดเจนของข้อสัญญา 

แมคโค เป็นภาษาที่เพี้ยนไปแล้ว เหมือนภาษาทับศัพท์ที่เพี้ยนไปตามภูมิภาคต่าง เหมือนคำว่าพม่ากับเมียนม่า หรือซูนามิและสึนามิ 

ถ้าพูดกับชาวบ้าน พูดว่าแมคโคจะดีกว่า เพราะถ้าพูดว่าแบคโฮอาจทำให้การสือสารบกพร่องได้ 

ถ้าไปซื้ออะไหล่ พูดได้ทั้งสองแบบ 

 

แต่ถ้าทำสัญญาต้องใช้แบคโฮเท่านั้น

รถแบคโฮล ( backhoe ) คือรถที่ใช้ขุดลอกดิน ทำถนน 

รถแมคโคร คือรถที่ใช้ขนสินค้าของห้างแมคโคร 

 

HOE (โฮ) แปลว่าจอบขุดดิน 

BACKHOE (แบคโฮ) คือรถที่มีจอบอยู่ข้างท้ายเอาไว้ขุดดิน แต่ถ้ามีที่ตักอยู่ข้างหน้าจะเรียก Backhoe Loaders 

และถ้าล้อเป็นตีนตะขาบจะเรียก Excavators ( รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ )


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตลาด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะขามเตี้ย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัดประดู่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครขุนทะเล
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางใบไม้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางชนะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางโพธิ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางกุ้ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครฉนาก

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอกาญจนดิษฐ์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าทองใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกะแดะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งกง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกรูด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช้างซ้าย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพลายวาส
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าร่อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะเคียนทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครช้างขวา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าอุแท
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งรัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองสระ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอดอนสัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครดอนสัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครชลคราม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไชยคราม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากแพรก

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเกาะสมุย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอ่างทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลิปะน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตลิ่งงาม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหน้าเมือง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะเร็ต
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ่อผุด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครแม่น้ำ


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเกาะพะงัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกาะเต่า
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเกาะพะงัน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอไชยา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตลาดไชยา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพุมเรียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเลม็ด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเวียง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่ง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครป่าเว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะกรบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครโมถ่าย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากหมาก

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอท่าชนะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าชนะ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสมอทอง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครประสงค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคันธุลี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครวัง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองพา

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอคีรีรัฐนิคม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าขนอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านยาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำหัก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกะเปา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่ากระดาน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครย่านยาว
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครถ้ำสิงขร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านทำเนียบ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านตาขุน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลเขาวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลพะแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลพรุไทย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตำบลเขาพัง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพนม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพนม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครต้นยวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองศก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพลูเถื่อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพังกาญจน์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองชะอุ่น

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอท่าฉาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าฉาง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าเคย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาถ่าน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเสวียด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครปากฉลุย

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านนาสาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาสาร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพรุพี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งเตา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลำพูน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าชี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครควนศรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครควนสุบรรณ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองปราบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำพุ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งเตาใหม่
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเพิ่มพูนทรัพย์

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอบ้านนาเดิม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านนา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าเรือ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทรัพย์ทวี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครนาใต้

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเคียนซา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพ่วงพรมคร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเคียนซา
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาตอก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอรัญคามวารี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านเสด็จ

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอเวียงสระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเวียงสระ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบ้านส้อง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองฉนวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครทุ่งหลวง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขานิพันธ์

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพระแสง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอิปัน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสินปุน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางสวรรค์
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไทรขึง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสินเจริญ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไทรโสภา


เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอพุนพิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าข้าม
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าสะท้อน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครลีเล็ด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางมะเดื่อ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางเดือน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครท่าโรงช้าง
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครกรูด
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครพุนพิน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครบางงอน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครศรีวิชัย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครน้ำรอบ
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครมะลวน
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหัวเตย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครหนองไทร
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครเขาหัวควาย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะปาน

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอชัยบุรี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสองแพรก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครสองแพรก
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครคลองน้อย
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครไทรทอง

เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครอำเภอวิภาวดี
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะกุกใต้
เช่ารถแบคโฮ รถแม็คโครตะกุกเหนือ

 

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ อำเภอปากพลีรถแม็คโคร อ่าน 15 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮอำเภอบ้านนา รถแม็คโคร อ่าน 14 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon เช่ารถแบคโฮ นครนายกรถแม็คโคร อ่าน 11 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา