น้ำหนักมวยศึกมวยไทย7สี วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

Nridon profile image Nridon

ศึกมวยไทย 7สี วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
เวทีมวย 7สี เวลา 14.30 น.

1 ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ 112 --------------- 112
เพชรแสนคม ศิษย์นายกต่าง ---------------- 112

2 กริชเพชร ศูนย์กีฬาห้วยต้ม 112 ---------- 112.8-.8
ศักดิ์ชัย หลุ่งประดู่ไหมไทย ----------------- 112.8-.8

3 เหนือเพชร ศิษย์ลมหนาว 124 -------------- 124.74-.7
เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 125 ------------------ 125

4 วันชัยน้อย สิงห์ปลาปากน้อย 115 ----------- 115
เพชรอำนาจ สวรรค์สร้างมัญจา ---------------- 116-1

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา