รถแห่แสดงสดสงขลา โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่สงขลา ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดสงขลา ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชสงขลา รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดสงขลา

จ้างรถแห่สงขลา รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชสงขลา รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับสงขลา ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงสงขลา เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคสงขลา แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชสงขลา
รถดนตรีแห่นาคสงขลา
รถดนตรีแห่ร้องสดสงขลา  
รถดนตรีแห่ผ้าป่าสงขลา
รถดนตรีแห่งานพิธีสงขลา
รถดนตรีแห่ขันหมากสงขลา
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมสงขลา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอกระแสสินธุ์
รถแห่ดนตรีสดกระแสสินธุ์
รถแห่ดนตรีสดเกาะใหญ่
รถแห่ดนตรีสดเชิงแส
รถแห่ดนตรีสดโรง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอคลองหอยโข่ง
รถแห่ดนตรีสดคลองหลา
รถแห่ดนตรีสดคลองหอยโข่ง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งลาน
รถแห่ดนตรีสดโคกม่วง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอควนเนียง
รถแห่ดนตรีสดควนโส
รถแห่ดนตรีสดบางเหรียง
รถแห่ดนตรีสดรัตภูมิ
รถแห่ดนตรีสดห้วยลึก

รถแห่ดนตรีสดอำเภอจะนะ
รถแห่ดนตรีสดขุนตัดหวาย
รถแห่ดนตรีสดคลองเปียะ
รถแห่ดนตรีสดคู
รถแห่ดนตรีสดจะโหนง
รถแห่ดนตรีสดตลิ่งชัน
รถแห่ดนตรีสดท่าหมอไทร
รถแห่ดนตรีสดนาทับ
รถแห่ดนตรีสดนาหว้า
รถแห่ดนตรีสดน้ำขาว
รถแห่ดนตรีสดบ้านนา
รถแห่ดนตรีสดป่าชิง
รถแห่ดนตรีสดสะกอม
รถแห่ดนตรีสดสะพานไม้แก่น
รถแห่ดนตรีสดแค

รถแห่ดนตรีสดอำเภอนาทวี
รถแห่ดนตรีสดคลองกวาง
รถแห่ดนตรีสดคลองทราย
รถแห่ดนตรีสดฉาง
รถแห่ดนตรีสดทับช้าง
รถแห่ดนตรีสดท่าประดู่
รถแห่ดนตรีสดนาทวี
รถแห่ดนตรีสดนาหมอศรี
รถแห่ดนตรีสดประกอบ
รถแห่ดนตรีสดปลักหนู
รถแห่ดนตรีสดสะท้อน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอนาหม่อม
รถแห่ดนตรีสดคลองหรัง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งขมิ้น
รถแห่ดนตรีสดนาหม่อม
รถแห่ดนตรีสดพิจิตร

รถแห่ดนตรีสดอำเภอบางกล่ำ
รถแห่ดนตรีสดท่าช้าง
รถแห่ดนตรีสดบางกล่ำ
รถแห่ดนตรีสดบ้านหาร
รถแห่ดนตรีสดแม่ทอม

รถแห่ดนตรีสดอำเภอระโนด
รถแห่ดนตรีสดคลองแดน
รถแห่ดนตรีสดตาเครียะ
รถแห่ดนตรีสดท่าบอน
รถแห่ดนตรีสดบ่อตรุ
รถแห่ดนตรีสดบ้านขาว
รถแห่ดนตรีสดบ้านใหม่
รถแห่ดนตรีสดปากแตระ
รถแห่ดนตรีสดพังยาง
รถแห่ดนตรีสดระวะ
รถแห่ดนตรีสดระโนด
รถแห่ดนตรีสดวัดสน
รถแห่ดนตรีสดแดนสงวน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอรัตภูมิ
รถแห่ดนตรีสดกำแพงเพชร
รถแห่ดนตรีสดควนรู
รถแห่ดนตรีสดคูหาใต้
รถแห่ดนตรีสดท่าชะมวง
รถแห่ดนตรีสดเขาพระ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสทิงพระ
รถแห่ดนตรีสดกระดังงา
รถแห่ดนตรีสดคลองรี
รถแห่ดนตรีสดคูขุด
รถแห่ดนตรีสดจะทิ้งพระ
รถแห่ดนตรีสดชุมพล
รถแห่ดนตรีสดดีหลวง
รถแห่ดนตรีสดท่าหิน
รถแห่ดนตรีสดบ่อดาน
รถแห่ดนตรีสดบ่อแดง
รถแห่ดนตรีสดวัดจันทร์
รถแห่ดนตรีสดสนามชัย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสะบ้าย้อย
รถแห่ดนตรีสดคูหา
รถแห่ดนตรีสดจะแหน
รถแห่ดนตรีสดทุ่งพอ
รถแห่ดนตรีสดธารคีรี
รถแห่ดนตรีสดบาโหย
รถแห่ดนตรีสดบ้านโหนด
รถแห่ดนตรีสดสะบ้าย้อย
รถแห่ดนตรีสดเขาแดง
รถแห่ดนตรีสดเปียน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสะเดา
รถแห่ดนตรีสดทุ่งหมอ
รถแห่ดนตรีสดท่าโพธิ์
รถแห่ดนตรีสดปริก
รถแห่ดนตรีสดปาดังเบซาร์
รถแห่ดนตรีสดพังลา
รถแห่ดนตรีสดสะเดา
รถแห่ดนตรีสดสำนักขาม
รถแห่ดนตรีสดสำนักแต้ว
รถแห่ดนตรีสดเขามีเกียรติ

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสิงหนคร
รถแห่ดนตรีสดชะแล้
รถแห่ดนตรีสดชิงโค
รถแห่ดนตรีสดทำนบ
รถแห่ดนตรีสดบางเขียด
รถแห่ดนตรีสดปากรอ
รถแห่ดนตรีสดป่าขาด
รถแห่ดนตรีสดม่วงงาม
รถแห่ดนตรีสดรำแดง
รถแห่ดนตรีสดวัดขนุน
รถแห่ดนตรีสดสทิงหม้อ
รถแห่ดนตรีสดหัวเขา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอหาดใหญ่
รถแห่ดนตรีสดคลองอู่ตะเภา
รถแห่ดนตรีสดคลองแห
รถแห่ดนตรีสดควนลัง
รถแห่ดนตรีสดคอหงส์
รถแห่ดนตรีสดคูเต่า
รถแห่ดนตรีสดฉลุง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งตำเสา
รถแห่ดนตรีสดทุ่งใหญ่
รถแห่ดนตรีสดท่าข้าม
รถแห่ดนตรีสดน้ำน้อย
รถแห่ดนตรีสดบ้านพรุ
รถแห่ดนตรีสดพะตง
รถแห่ดนตรีสดหาดใหญ่

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเทพา
รถแห่ดนตรีสดท่าม่วง
รถแห่ดนตรีสดปากบาง
รถแห่ดนตรีสดลำไพล
รถแห่ดนตรีสดวังใหญ่
รถแห่ดนตรีสดสะกอม
รถแห่ดนตรีสดเกาะสะบ้า
รถแห่ดนตรีสดเทพา

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมือง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งหวัง
รถแห่ดนตรีสดบ่อยาง
รถแห่ดนตรีสดพะวง
รถแห่ดนตรีสดเกาะยอ
รถแห่ดนตรีสดเกาะแต้ว
รถแห่ดนตรีสดเขารูปช้าง

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงย้อนยุคเขตภูเก็ตโทร 098-1599865 อ่าน 43 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงเวียนครกเขตเชียงใหม่ อ่าน 43 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รําวงเขตเพชรบุรี โทร 098-1599865 อ่าน 53 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงเวียนครกเขตราชบุรีโทร 098-1599865 อ่าน 35 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงย้อนยุคเขตฉะเชิงเทราโทร 098-1599865 อ่าน 34 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา