รถดนตรีแห่แพร่

testthai1 profile image testthai1
วงดนตรีแสดงสดบนรถแห่แพร่  ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและเวทีเคลื่อนที่ โดยมีวงดนตรีขึ้นไปแสดงกันสดๆบนรถยนต์ที่ดัดแปลงเป็นเวที รถดนตรีแห่แสดงสดแพร่ ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง รถแห่ดนตรีสดงานบวชแพร่ รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธีต่างๆ บริการเช่าเวทีเครื่องเสียง บริการจัดหาจ้างเวทีเครื่องเสียง ระบบ แสง สี วงดนตรีงานบวช งานบุญ งานแต่ง วงดนตรีอีเล็คโทน เช่าคาราโอเกะ วงดนตรีคาราโอเกะ รถแห่ เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ นักดนตรี/วงดนตรี สมาคมนิยม รถแห่เคลื่อนที่  ชมผลงานที่

                 
ติดต่อคิวงานแสดงบริการ
รถดนตรีแห่ แสดงสดแพร่

จ้างรถแห่แพร่  รถดนตรีแห่ แสดงสด ร้องสด หมอลำซิ่ง จ้างวงดนตรี เช่าเครืองเสียง
- รถแห่ดนตรีสดงานบวชแพร่ รถแห่งานบุญ มโหรีรถแห่ ผ้าป่าโฮมบุญ แห่นาค แห่ขันหมาก งานบุญ งานพิธี
- เช่าไฟประดับแพร่ ไฟงานวัด ไฟพัด ไฟหมุน ไฟพัดหมุน ไฟต้นมะพร้าว ไฟจัดงานเลี้ยง
- บริการให้เช่าเครื่องเสียงแพร่ เครื่องดนตรี ราคาถูก พร้อม Sound Engineer สำหรับงานต่างๆ เช่นงานแต่ง งานEvent  ชมผลงานที่รับแห่นาคแพร่ แห่กฐิน แห่ผ้าป่า แห่ขันหมาก แห่งานแต่งงาน แห่รับปริญญา แห่นางแมว แห่ขอฝน แห่ขบวนงานประเพณีไทย แห่งานสงกรานต์ แห่พิณ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
มีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นกำเนิด โปงลาง หรือ เกราะลอ มีประวัติโดยย่อ คือ ท้าวพรหมโคตร เครื่องปั่นไฟ รถเข็นเดินตามได้เลย ชมผลงานที่
รถแห่งานบวชแพร่
รถดนตรีแห่นาคแพร่
รถดนตรีแห่ร้องสดแพร่   
รถดนตรีแห่ผ้าป่าแพร่   
รถดนตรีแห่งานพิธีแพร่  
รถดนตรีแห่ขันหมากแพร่
รถแห่ดนตรีสดตามอำเภอตำบล เขต กทมแพร่ 

รถแห่ดนตรีสดอำเภอร้องกวาง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งศรี
รถแห่ดนตรีสดน้ำเลา
รถแห่ดนตรีสดบ้านเวียง
รถแห่ดนตรีสดร้องกวาง
รถแห่ดนตรีสดร้องเข็ม
รถแห่ดนตรีสดห้วยโรง
รถแห่ดนตรีสดแม่ทราย
รถแห่ดนตรีสดแม่ยางตาล
รถแห่ดนตรีสดแม่ยางร้อง
รถแห่ดนตรีสดแม่ยางฮ่อ
รถแห่ดนตรีสดไผ่โทน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอลอง
รถแห่ดนตรีสดต้าผามอก
รถแห่ดนตรีสดทุ่งแล้ง
รถแห่ดนตรีสดบ่อเหล็กลอง
รถแห่ดนตรีสดบ้านปิน
รถแห่ดนตรีสดปากกาง
รถแห่ดนตรีสดหัวทุ่ง
รถแห่ดนตรีสดห้วยอ้อ
รถแห่ดนตรีสดเวียงต้า
รถแห่ดนตรีสดแม่ปาน

รถแห่ดนตรีสดอำเภอวังชิ้น
รถแห่ดนตรีสดนาพูน
รถแห่ดนตรีสดป่าสัก
รถแห่ดนตรีสดวังชิ้น
รถแห่ดนตรีสดสรอย
รถแห่ดนตรีสดแม่ป้าก
รถแห่ดนตรีสดแม่พุง
รถแห่ดนตรีสดแม่เกิ๋ง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสอง
รถแห่ดนตรีสดทุ่งน้าว
รถแห่ดนตรีสดบ้านกลาง
รถแห่ดนตรีสดบ้านหนุน
รถแห่ดนตรีสดสะเอียบ
รถแห่ดนตรีสดหัวเมือง
รถแห่ดนตรีสดห้วยหม้าย
รถแห่ดนตรีสดเตาปูน
รถแห่ดนตรีสดแดนชุมพล

รถแห่ดนตรีสดอำเภอสูงเม่น
รถแห่ดนตรีสดดอนมูล
รถแห่ดนตรีสดน้ำชำ
รถแห่ดนตรีสดบ้านกวาง
รถแห่ดนตรีสดบ้านกาศ
รถแห่ดนตรีสดบ้านปง
รถแห่ดนตรีสดบ้านเหล่า
รถแห่ดนตรีสดพระหลวง
รถแห่ดนตรีสดร่องกาศ
รถแห่ดนตรีสดสบสาย
รถแห่ดนตรีสดสูงเม่น
รถแห่ดนตรีสดหัวฝาย
รถแห่ดนตรีสดเวียงทอง

รถแห่ดนตรีสดอำเภอหนองม่วงไข่
รถแห่ดนตรีสดตำหนักธรรม
รถแห่ดนตรีสดทุ่งแค้ว
รถแห่ดนตรีสดน้ำรัด
รถแห่ดนตรีสดวังหลวง
รถแห่ดนตรีสดหนองม่วงไข่
รถแห่ดนตรีสดแม่คำมี

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเด่นชัย
รถแห่ดนตรีสดปงป่าหวาย
รถแห่ดนตรีสดห้วยไร่
รถแห่ดนตรีสดเด่นชัย
รถแห่ดนตรีสดแม่จั๊วะ
รถแห่ดนตรีสดไทรย้อย

รถแห่ดนตรีสดอำเภอเมือง
รถแห่ดนตรีสดกาญจนา
รถแห่ดนตรีสดช่อแฮ
รถแห่ดนตรีสดทุ่งกวาว
รถแห่ดนตรีสดทุ่งโฮ้ง
รถแห่ดนตรีสดท่าข้าม
รถแห่ดนตรีสดนาจักร
รถแห่ดนตรีสดน้ำชำ
รถแห่ดนตรีสดบ้านถิ่น
รถแห่ดนตรีสดป่าแดง
รถแห่ดนตรีสดป่าแมต
รถแห่ดนตรีสดร่องฟอง
รถแห่ดนตรีสดวังธง
รถแห่ดนตรีสดวังหงษ์
รถแห่ดนตรีสดสวนเขื่อน
รถแห่ดนตรีสดห้วยม้า
รถแห่ดนตรีสดเหมืองหม้อ
รถแห่ดนตรีสดแม่คำมี
รถแห่ดนตรีสดแม่ยม
รถแห่ดนตรีสดแม่หล่าย
รถแห่ดนตรีสดในเวียง

 
สนใจลงโฆษณา ติดต่อ webmaster@bkk.social
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงย้อนยุคเขตภูเก็ตโทร 098-1599865 อ่าน 38 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงเวียนครกเขตเชียงใหม่ อ่าน 38 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รําวงเขตเพชรบุรี โทร 098-1599865 อ่าน 48 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงเวียนครกเขตราชบุรีโทร 098-1599865 อ่าน 29 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รำวงย้อนยุคเขตฉะเชิงเทราโทร 098-1599865 อ่าน 30 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา