ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล

bohin profile image bohin

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกับโรงพยาบาลสิเกา จัดกิจกรรมเเดินวิ่งเพื่อการกุศล วิ่งสี่มุมเมือง "วิ่ง...เอาบุญ" ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ความคิดเห็น
bohin profile bohin
วิ่งเอาบุญ อบต.บ่อหิน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

bohin Icon โครงการสนับสนุนการจัดการศพ อ่าน 50 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
bohin Icon ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 1 อ่าน 48 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
PR_Bohin Icon กิจกรรมวันทะเลโลก อ่าน 43 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
bohin Icon จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 1 อ่าน 154 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา