ซิก 16-6-62

mamama54321 profile image mamama54321

ซิกสรรมวยตู้ 
(คนส่งซิกใส่เสื้อขาวข้างในชมพู)

ช่อง 7
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ไหล่ / คาง / หู

 

อู๋

 

3sd

ทุกคู่ ถือกระดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิดเสื้อ

 

7

คู่ 1245 ปิดแดง เปิดเงิน

ซ้ายแพง ขวาขาด

 

อมรินทร์34

คู่1 ถือกระดาษแดง จับคางเงิน

ซ้าย ขวา ปิดเสื้อ

 

ซิกชาตรี
 
ช่อง 3SD (28)
คู่ 12 เสียบดาษขาวส่งแดง / เสียบดาษแดงส่งน้ำเงิน
คู่ 345 (สลับ)
ราคา ซ้ายหัวแพง / ขวาหัวขาด
 
......................................................

ช่อง7
คู่1235เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่4(สลับ)
ราคา. ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

.................................................

ช่องอัมริน 
คู่12เปิดแดง ปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา. ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

mamama54321 Icon ซิก-15-12-62 อ่าน 228 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-12-62 อ่าน 905 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 8-12-62 1 อ่าน 707 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-12-62 อ่าน 349 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 1-12-62 อ่าน 1,718 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 30-11-62 อ่าน 1,316 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 24-11-62 1 อ่าน 1,531 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 23-11-62 อ่าน 1,295 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 17-11-62 อ่าน 2,214 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 16-11-62 อ่าน 1,458 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 10-11-62 อ่าน 1,784 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 9-11-62 อ่าน 1,638 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 3-11-62 อ่าน 2,141 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 2-11-62 อ่าน 1,616 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 27-10-62 อ่าน 3,403 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา