ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562.

manop2509 profile image manop2509

ซิกเซียนอู๋.

ช่อง3sd+ช่อง7+ช่องอัมริน(เหมือนกันทุกช่อง)

คู่12ปิดแดง. เปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคาซ้ายแพง ขวาขาด

++++++++++++++++++++++++++

..ชาตรี..
ช่อง3 SD
คู่12เสียบดำแดง. เสียบแดงน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา ซ้ายแพง ขวาขาด

...............................

ช่อง7 สี
คู่12ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่345(สลับ)
ราคา. จับไหล่แพง จับหัวขาด

.........................

ช่องอัมรินทร์ 34.
คู่15ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่234(สลับ)
ราคา. ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

.................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา