ซิก 21-7-62

mamama54321 profile image mamama54321

ชาตรี


ช่อง3SD
คู่12เสียบดำแดง เสียบแดงน้ำเงิน
คู่345สลับ
ราคา ซ้ายแพง ขวาขาด

ช่อง7
คู่12ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่345สลับ
ราคาจับไหล่แพง จับหัวขาด

ช่องอมรินทร์
คู่15ปิดแดง เปิดน้ำเงิน
คู่234สลับ
ราคา ซ้ายจับหัวแพง ขวาจับหัวขาด

 

ซิกอู๋ เสื้อนอกสีขาว ข้างในสีส้ม

3 ช่อง ส่งเหมือนกัน

ช่อง3sd ช่อง7 ช่องอมรินทร์34

คู่12 ปิดเสื้อส่งแดง เปิดเสื้อส่งน้ำเงิน

คู่ 345 สลับ

ราคา มือซ้ายถือกระดาษราคาแพง มือขวาถือกระดาษราคาขาด หยิบผ้ามาเช็ดหน้าเล่นไล่ลง

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
mamama54321 Icon ซิก-15-12-62 อ่าน 107 3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 14-12-62 อ่าน 803 3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 8-12-62 1 อ่าน 586 3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 7-12-62 อ่าน 232 3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 1-12-62 อ่าน 1,570 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 30-11-62 อ่าน 1,192 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 24-11-62 1 อ่าน 1,434 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 23-11-62 อ่าน 1,197 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 17-11-62 อ่าน 2,093 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 16-11-62 อ่าน 1,368 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 10-11-62 อ่าน 1,689 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 9-11-62 อ่าน 1,540 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 3-11-62 อ่าน 2,012 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 2-11-62 อ่าน 1,505 4 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
mamama54321 Icon ซิก 27-10-62 อ่าน 3,278 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา