ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562.

manop2509 profile image manop2509

 

ซิกชาตรี​

ช่อง​ 3
คู่​ 12 เปิด​แดง​ / ปิด​น้ำเงิน​
คู่​ 34​5 (สลับ)
ราคา​ ซ้าย​หัว​แพง​ ​/ ขวา​หัวขาด

.....................................................

ช่อง​ไท​ยรัฐ32

คู่​ 12 ปิด​แดง​ / เปิด​น้ำเงิน​
คู่ ​34​5 (สลับ)
ราคา ​ซ้าย​หัว​แพง​ ​/ ขวา​หัวขาด

.....................................................

ซิกเซียนอู๋

ช่อง 3
คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด

.....................................................

 

คนส่งซิกใส่เสื้อสีเหลือง

คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ซ้ายแพง ขวาขาด

...................................................

ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน