#ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562.#

manop2509 profile image manop2509

 

..ซิกสรรมวยตู้..

คนส่งใส่เสื้อขาวเสื้อในสีชมพู.

คู่1.ปิด แดง /เปิด น้ำเงิน /

คู่ 234 สลับราคา ไหล่ /คาง /หู /

.....................................

 

++ ซิกชาตรี ++
 
ช่อง 25
ทุกคู่ เสียบดาษดำส่งแดง / เสียบดาษแดงส่งน้ำเงิน
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
 
......................................................
 
ช่อง 7
คู่ 1235 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 4 สลับ
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด
 
.....................................................
 
ช่อง อัมรินทร์ 34
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
 
.....................................................
 
++ ซิกเซียนอู๋ ++
 
ช่อง 25
คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด
 
.....................................................
 
ช่อง 7
คู่ 1 ถือดาษส่งแดง / จับคางส่งน้ำเงิน
คู่ 234 สลับ
ราคา ซ้ายถูก / ขวาแพง / ปิดเสื้อขาด
 
.....................................................
 
ช่องอัมรินทร์ 34
คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด
 
.....................................................
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน