เจาะน้ำบาดาล เจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ

testthai1 profile image testthai1
ช่างเจาะบาดาล
รถเจาะบ่อบาดาล
เจาะบ่อบาดาล
เจาะน้ําบาดาล
รับเหมาขุดบ่อบาดาล

รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณฝั้น                                       

 

บริการรับเจาะบาดาลในพื้นที่
- บริการขุดเจาะบาดาล ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
- รับปรึกษางานน้ำบาดาลทำระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
-การช่างขุดเจาะบาดาลสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
- เจาะบาดาล หาน้ำใช้ให้โครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
- รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่ ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- เจาะแล้วไม่ได้น้ำเราไม่คิดเงินความหมายของบ่อน้ำบาดาล (Ground water well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อต้องการที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
ฉะนั้นในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อไว้ จึงจะเรียกบ่อน้ำธรรมดา หรือเรียกบ่อบาดาล
การเลือกที่เจาะ
ที่ถูกหลักต้องเลือกในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง
จะต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ
การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมากๆในบางแห่งยังต้องมีเจาะบ่อทดสอบ(Test hole)
ดูก่อน 2-3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบเพื่อที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด
จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน
การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้
แนวทางการเลือกจุดเจาะทั่วไป ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆมาร่วมพิจารณาด้วย
การเจาะบ่อทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ถ้าหากต้องการเลือกจุดเจาะที่ดีที่สุดจะต้องทำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ก่อน
ซึ่งวิธีนี้จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและระยะเวลาการทำงานน้อย

 


ชนิดของเครื่องเจาะ

รถขุดเจาะน้ำบาดาล

ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำบาดาล

1 การเจาะแบบหัวตอก (Drived point)

ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านั้น ปริมาณน้ำที่เจาะได้พอเหมาะที่จะใช้เฉพาะในครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบาดาล อาจจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณน้ำที่สูบได้ เพราะ บางครั้งระดับน้ำอาจจะลดต่ำกว่าระดับตัวหัวตอก

2 เครื่องเจาะแบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

เหมาะกับพื้นที่ที่เป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านั้น หลักการของการเจาะแบบนี้คือการฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดิน
แรงดันของน้ำจะดันเอาดินส่วนที่ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับน้ำขึ้นสู่ผิวดิน น้ำที่ว่านี้เป็นน้ำที่ผสม Bentonite เรียกว่าน้ำโคลน ซึ่งจะช่วยนำเอา เศษตะกอนขึ้นมาและเป็นตัวฉาบผนังบ่อเพื่อป้องกันการพังของผนังบ่อ

3 เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig หรือ Cable tool)

สามารถเจาะได้ในหินทุกชนิดไม่ว่าแข็งหรืออ่อน แต่มีโอกาสที่บ่อจะเกิดการพังง่าย จึงควรใส่ท่อกันพัง

4 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig)

หลักการคล้ายกับการเจาะแบบใช้พ่น แต่ใช้เครื่องจักรกลแรงคนและมีขนาดใหญ่มากกว่า

5 เครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ (Reverse Rotary Rig)

ดัดแปลงมาจากวิธีการของเครื่องเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนี้เราจะปล่อยน้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษหินเล็กๆ
ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บน้ำ เหมาะที่จะเจาะในชั้นหินร่วนหรือชั้นดินอ่อน สามารถเจาะได้บ่อขนาดใหญ่

6 เครื่องเจาะผสมแบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

เป็นเครื่องเจาะที่สามารถสับเปลี่ยนวิธีการเจาะได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินแข็ง
และการเจาะแบบใช้น้ำโคลนเหมาะในการเจาะชั้นดินหรือชั้นหินที่อ่อน และสามารถได้ทันทีเมื่อเจาะถึงชั้นที่ให้น้ำ

การพัฒนาบ่อ (Well Development)
เป็นงานขั้นสุดท้ายในกรทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้ การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
ป้องกันไม่ให้ทรายเข้าบ่อ และทำให้อายุการใช้งานของบ่อมากขึ้น วิธีการพัฒนาบ่อมีดังนี้

วิธีการตักน้ำ (Bailing) คือการใช้กระบอกตักน้ำหย่อนบงไปตักน้ำถึงก้นบ่อขึ้นมาทิ้ง จะทำให้น้ำกระเพื่อมผ่านรูท่อกรองออกจากบ่อและเข้าบ่ออย่างแรง
ทรายเม็ดละเอียดมากๆจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ส่วนเม็ดใหญ่จะตกตะกอนที่ก้นบ่อ ตักขึ้นทิ้งได้ต่อไป
วิธีการสูบน้ำ (Pumping) คือการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบ โดยต้องใส่ท่อดูดของเครื่องสูบลงไปประมาณกึ่งกลางของท่อเซาะร่อง และเริ่มสูบน้ำประมาณน้อยๆก่อนจนกว่าน้ำจะใส
จึงเพิ่มความเร็วของเครื่องสูบ จนสูบน้ำได้ปริมาณสูงสุดเท่าที่เครื่องสูบจะสูบได้แล้วจึงหยุด ให้ระดับน้ำคืนตัวขึ้นมาอยู่ระดับเดิมแล้วจึงเริ่มสูบใหม่ การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกวนน้ำในชั้นน้ำ ตะกอนละเอียดจะถูกดูดเข้ามาในบ่อและนำไปทิ้ง
วิธีการกวนน้ำ (Surging) โดยใช้ swab ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบใส่ลงไปในบ่อเหนือระดับท่อกรองแล้วดึงขึ้นลงเร็วๆ จะทำให้ทรายละเอียดไหลเข้าและออกจากบ่อ
จากนั้นจึงตักน้ำปนทรายออกด้วยกระบอกตัก ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทรายเข้าบ่ออีก
วิธีการเป่าล้างด้วยลม โดยต่อท่อลม (Air Line) ลงไปในท่อสูบน้ำ (Drop Pipe) จนถึงปลายสุดของท่อกรอง แล้วจึงปล่อยลมซึ่งมีความดันสูงตั้งแต่ 100-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ลงไปในบ่อทางท่อลม จะทำให้ตะกอและทรายเม็ดเล็กรอบๆบ่อหลุดเข้ามาในบ่อแล้วจึงถูกดันขั้นข้างบนทางท่อจ่ายน้ำตลอดเวลาที่ลมยังมีแรงดันสูง
การสูบทดสอบปริมาณน้ำ

การสูบทดสอบน้ำบาดาล
วัตถุประสงค์ของการสูบทดสอบ คือ การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล และประเมินอัตราการสูบน้ำ การเลือกขนาด และชนิดของเครื่องสูบน้ำ
การประเมินคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ได้แก่ คุณสมบัติการจ่ายน้ำ (Transmissivity), คุณสมบัติในการยอมให้น้ำไหลผ่าน (Hydraulic conductivity) และคุณสมบัติในการกักเก็บ (Storage coefficient)


เจาะน้ำบาดาลนครพนม
เจาะน้ำบาดาลบึงกาฬ
เจาะน้ำบาดาลสกลนคร
เจาะน้ำบาดาลมุกดาหาร
เจาะน้ำบาดาลอุบลราชธานี
เจาะน้ำบาดาลหนองคาย
เจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
เจาะน้ำบาดาลหนองบัวลำภู
เจาะน้ำบาดาลศรีสะเกษ
เจาะน้ำบาดาลอุดรธานี
เจาะน้ำบาดาลยโสธร
เจาะน้ำบาดาลเลย
เจาะน้ำบาดาลกาฬสินธุ์
เจาะน้ำบาดาลร้อยเอ็ด
เจาะน้ำบาดาลมหาสารคาม
เจาะน้ำบาดาลสุรินทร์
เจาะน้ำบาดาลขอนแก่น
เจาะน้ำบาดาลอำนาจเจริญ
เจาะน้ำบาดาลบุรีรัมย์
เจาะน้ำบาดาลชัยภูมิ
เจาะน้ำบาดาลโคราชนครราชสีมา
เจาะน้ำบาดาลเชียงใหม่
เจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
เจาะน้ำบาดาล-เชียงราย
เจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
เจาะน้ำบาดาลพะเยา
เจาะน้ำบาดาลลำพูน
เจาะน้ำบาดาลน่าน
เจาะน้ำบาดาลลำปาง
เจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก
เจาะน้ำบาดาลแพร่
เจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
เจาะน้ำบาดาลตาก
เจาะน้ำบาดาลกำแพงเพชร
เจาะน้ำบาดาลพิจิตร
เจาะน้ำบาดาลนครสวรรค์
เจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี
เจาะน้ำบาดาลชัยนาท
เจาะน้ำบาดาลลพบุรี
เจาะน้ำบาดาลสิงห์บุรี
เจาะน้ำบาดาลสุโขทัย
เจาะน้ำบาดาลปราจีนบุรี
เจาะน้ำบาดาลสระบุรี
เจาะน้ำบาดาลนครนายก
เจาะน้ำบาดาลนครปฐม
เจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
เจาะน้ำบาดาลราชบุรี
เจาะน้ำบาดาลสุพรรณบุรี
เจาะน้ำบาดาลอยุธยา
เจาะน้ำบาดาลสมุทรสงคราม
เจาะน้ำบาดาลสมุทรปราการ
เจาะน้ำบาดาลสมุทรสาคร
เจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
เจาะน้ำบาดาลตราด
เจาะน้ำบาดาลจันทบุรี
เจาะน้ำบาดาลระยอง
เจาะน้ำบาดาลชลบุรี
เจาะน้ำบาดาลฉะเชิงเทรา
เจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี
เจาะน้ำบาดาลชุมพร
เจาะน้ำบาดาลระนอง
เจาะน้ำบาดาลสุราษฎร์ธานี
เจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช
เจาะน้ำบาดาลพังงา
เจาะน้ำบาดาลกระบี่
เจาะน้ำบาดาลตรัง
เจาะน้ำบาดาลพัทลุง
เจาะน้ำบาดาลภูเก็ต
เจาะน้ำบาดาลสงขลา
เจาะน้ำบาดาลคลองตัน
เจาะน้ำบาดาลจรัญสนิทวงศ์
เจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
เจาะน้ำบาดาลดินแดง
เจาะน้ำบาดาลธนบุรี
เจาะน้ำบาดาลนวนคร
เจาะน้ำบาดาลนวลจันทร์
เจาะน้ำบาดาลบางนา
เจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
เจาะน้ำบาดาลประชาชื่น
เจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
เจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
เจาะน้ำบาดาลพระราม 2
เจาะน้ำบาดาลพระราม 9
เจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
เจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลรัชโยธิน
เจาะน้ำบาดาลรามคำแหง
เจาะน้ำบาดาลวังหิน
เจาะน้ำบาดาลวัชพล
เจาะน้ำบาดาลสะพานควาย
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลสามเสน
เจาะน้ำบาดาลสีลม
เจาะน้ำบาดาลสุขาภิบาล
เจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
เจาะน้ำบาดาลสุทธิสาร
เจาะน้ำบาดาลอนุเสาวรีย์ชัย
เจาะน้ำบาดาลอ่อนนุช
เจาะน้ำบาดาลปากเกร็ด
เจาะน้ำบาดาลบางใหญ่
เจาะน้ำบาดาลคลองหลวง
เจาะน้ำบาดาลธัญบุรี
เจาะน้ำบาดาลลาดหลุมแก้ว
เจาะน้ำบาดาลลำลูกกา
เจาะน้ำบาดาลสามโคก
เจาะน้ำบาดาลหนองเสือ
เจาะน้ำบาดาลกระทุ่มแบน
เจาะน้ำบาดาลบางพลี
เจาะน้ำบาดาลบางบ่อ
เจาะน้ำบาดาลพระประแดง
เจาะน้ำบาดาลพุทธมณฑล
เจาะน้ำบาดาลสามพราน
เจาะน้ำบาดาลเมืองหัวหิน
เจาะน้ำบาดาลบางรัก
เจาะน้ำบาดาลสาธร
เจาะน้ำบาดาลเซนส์หลุยส์
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลบางแค
เจาะน้ำบาดาลภาษีเจริญ
เจาะน้ำบาดาลปิ่นเกล้า
เจาะน้ำบาดาลจรัญ
เจาะน้ำบาดาลบรมราชชนนี
เจาะน้ำบาดาลบางพลัด
เจาะน้ำบาดาลบางอ้อ
เจาะน้ำบาดาลบางกอกน้อย
เจาะน้ำบาดาลบางกอกใหญ่
เจาะน้ำบาดาลคลองสาน
เจาะน้ำบาดาลอิสรภาพ
เจาะน้ำบาดาลสาธร
เจาะน้ำบาดาลสวนผัก
เจาะน้ำบาดาลทุ่งมังกร
เจาะน้ำบาดาลราชพฤกษ์
เจาะน้ำบาดาลชัยพฤกษ์
เจาะน้ำบาดาลกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลพุทธมลฑล
เจาะน้ำบาดาลพระราม 2
เจาะน้ำบาดาลท่าพระ
เจาะน้ำบาดาลรัชดาภิเษก
เจาะน้ำบาดาลพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
เจาะน้ำบาดาลแม้นศรี
เจาะน้ำบาดาลราษฎร์บูรณะ
เจาะน้ำบาดาลดาวคะนอง
เจาะน้ำบาดาลตลาดพลู
เจาะน้ำบาดาลพญาไท
เจาะน้ำบาดาลเจริญ
เจาะน้ำบาดาลปทุมวัน
เจาะน้ำบาดาลมาบุญครอง
เจาะน้ำบาดาลสยาม
เจาะน้ำบาดาลศรีย่าน
เจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
ทวีวัฒนา
เจาะน้ำบาดาลบางนา
เจาะน้ำบาดาลสี่แยกทศกันต์
เจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
เจาะน้ำบาดาลสุขุมวิท
เจาะน้ำบาดาลประตูน้ำ
เจาะน้ำบาดาลวุฒากาศ
เจาะน้ำบาดาลจอมทอง
เจาะน้ำบาดาลท่าเกษตร
เจาะน้ำบาดาลบางแวก
เจาะน้ำบาดาลบางหว้า
เจาะน้ำบาดาลวงเวียนใหญ่
เจาะน้ำบาดาลลาดหญ้า
เจาะน้ำบาดาลสำราญราษฎร์
เจาะน้ำบาดาลเสาชิงช้า
เจาะน้ำบาดาลสาธุประดิษฐ์
เจาะน้ำบาดาลซ.วัดลาดปลาดุก
เจาะน้ำบาดาลซ.วัดศรีประวัติ
เจาะน้ำบาดาลสมเด็จเจ้าพระยา
เจาะน้ำบาดาลเจริญนคร
เจาะน้ำบาดาลเพชรเกษม
เจาะน้ำบาดาลบางรัก
เจาะน้ำบาดาลยานนาวา
เจาะน้ำบาดาลเอกชัย
เจาะน้ำบาดาลกำนันแม้น
เจาะน้ำบาดาลเทเวศน์
เจาะน้ำบาดาลเทอดไท
เจาะน้ำบาดาลบางขุนเทียน
เจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
เจาะน้ำบาดาลบางบอน
เจาะน้ำบาดาลสุขสวัสดิ์
เจาะน้ำบาดาลทุ่งครุ
เจาะน้ำบาดาลประชาอุทิศ
เจาะน้ำบาดาลลาพร้าว
เจาะน้ำบาดาลอนุสาวรีย์ชัย
เจาะน้ำบาดาลซ.อารีย์สัมพันธุ์
เจาะน้ำบาดาลอ้อมน้อย
เจาะน้ำบาดาลอ้อมใหญ่
เจาะน้ำบาดาลมหาชัย
เจาะน้ำบาดาลคลองขวาง
เจาะน้ำบาดาลบางมด
เจาะน้ำบาดาลหนองเเขม

 


เจาะน้ำบาดาล เจาะบาดาลเพื่อเกษตร น้ำต้นทุนต่ำ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน