บริการรับเหมาดีดบ้าน รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน

testthai1 profile image testthai1
#ช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
ยก ดีด ย้ายบ้าน อาคารตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์จำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์

                   ติดต่อช่างดีดบ้านยกบ้าน


 

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน
หลายคนกำลังคิดจะต่อเติมบ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะทำไป ก็กลัวหลายๆอย่าง กลัวมีปัญหากับข้างบ้าน กลัวผู้รับเหมาทิ้งงาน กลัวทำแล้ว ไม่ได้คุณภาพ มีรอยแตกร้าว หรือ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับช่าง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ คือ
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

2. เทคนิคการก่อสร้าง
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก. ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2

-ระยะห่างผนังถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้า
-ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-*ยกเว้น การได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นลายลักษณ์อักษร (มีหนังสือยินยอม) สามารถสร้างชิดเขตแนวที่ดินได้ ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่คนขึ้นไปใช้งานหลักไม่ได้)
เช่นเดียวกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-ห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้) เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

เรื่องควรรู้ก่อนจะคิดจะต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้าน
มีหลากหลายคำถามที่ถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน การจะเริ่มต้นสร้างบ้านบ้าง ใช่ครับ ก่อนที่จะต่อเติมหรือสร้างบ้านนั้น ความจะมีความรู้พื้นฐานสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปคุยกับ ช่างให้รู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดไปจากมาตราฐานก็เป็นได้

1.เสาเข็มและฐานราก
เสาเข็มเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องเสาเข็มบ้าง โดยเสาเข็มแบ่งประเภทได้ดังนี้

เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกเป็นการที่นำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆตอกลงในดินหรือพื้นที่ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยใช้ปั้นจั่น โดยจะมีหน้าตัดหลายแบบ ได้แก่ หน้าตัดตัว ไอ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หรือหน้าตัดกลม

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะหลักการก็คือการเจาะดินเพื่อทำการหล่อเสาเข็มในที่ดินนั้นเลย วิธีการก็คือการขุดดินโดยใช้ปั่นจั่นเจาะดินเป็นหลุมขนาดต่างๆลงไปจนถึงชั้นทราย(สังเกตุดินที่ขุดขึ้นมาจะมีทรายปนมาด้วย)เมื่อถึงชั้นดินที่ต้องการแล้วก็นำเหล็กมาไส่ในหลุมและเทคอนกรีตลองไปก่อนจะอัดลมให้คอนกรีตแน่นอีกครั้งหนึ่ง

เข็มไมโครไพล์
เข็มไมโครไพล์ มีลักษณะเป็นเสาที่มีรูกลวงตรงกลาง เหมือนเป็นการผสมการตอกและเจาะเข้าด้วยกัน เพราะการดันเสาลงไปในดินและดินก็จะดันขึ้นมาจากรูตรงกลางเป็นการลดแรงเสียดทานและลดแรงสั่นสะเทือนได้มาก

ฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่า เสาเข็มนะครับ ในทางทฤษฎี ฐานรากจะเป็นตัวที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่เสาเข็ม แล้วเป็นตัวเชื่อมต่อเสาคาน ตัวอาคารกับเสาเข็ม และ สามารถแก้ไขให้กับบ้านในกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ได้ ต่อให้บ้านที่ต่อเติมก็ควรจะมีฐานรากด้วยนะครับ

2. โครงสร้าง คาน เสา พื้น
โครงสร้างชนิดต่อมาคือ คาน เสา และพื้น ซึ่งในการต่อเติมหรือสร้างใหม่นั้น จะต้องมีโครงสร้างพวกนี้ในการรองรับพื้นทั้งหมด โดยคานและเสา สามารถใช้วัสดุได้ดังนี้
เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือคานที่ผูกเหล็กเทปูนนั้นเอง เสาและคานเหล็ก เป็นคานที่ทำจากเหล็กรูปประพัน ได้แก่เหล็กตัว ซี H beam หรือเหล็กหน้าตัดชนิดอื่น
พื้น ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับงานพื้นที่ภายในและส่วนแห้ง ส่วนพื้นที่ภายนอกและพื้นที่เปียกจะใช้พื้นหล่อในที่ซะส่วนใหญ่

3. โครงสร้าง หลังคา และ กระเบื้องหลังคา
งานหลังคา ทั้งโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรเหมือนกัน ซึ่งโครงหลังคาสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น โครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงไม้เทียม
วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเมทัลชีืท แผ่นไวนิล แผ่นโพลี่คาบอนเนต

4. ผนัง อิฐ และ ผนัง
ผนังมีได้หลายรูปแบบทั้งผนังก่ออิฐผนังเบาซึ่ง มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผนังก่ออิฐในท้องตลาดมีอยู่ 2 รูปแบบคืออิฐมอญและอิฐมวลเบาซึ่งผู้เขียนได้เขียนบทความถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐมอญ
ส่วนผนังเบาเป็นการ ใช้โครงเหล็กซีลาย มาทำเป็นโครงและใช้แผ่นสำเร็จรูปมาทำเป็นผนังอีกครั้งหรือใช้ได้ฝาขนาด 4 นิ้วมาตีเป็นผนัง

5 ประตูหน้าต่าง
งานก่อสร้างต่อเติม ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ประตูหน้าต่างที่ทำจากวัสดุในหลายประเภทได้แก่ประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ประตูหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ทำ จากไวนิลซึ่งประตูหน้าต่างแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยผู้เขียนได้เขียนบทความเอาไว้เปรียบเทียบคุณประโยชน์วัสดุแต่ละชนิดไว้ละจ้า

6. วัสดุพื้นผิว
พอจบจากงานโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่ง หลักๆเป็นงานตกแต่งพื้นซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็น กระเบืองเซรามิก ไม้ปาร์เก้ ไม้แผ่นเข้าลิ้น ไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง พื้นปูนขัดมันเป็นต้น ซึ้งพื้นผิวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการติดตั้งแตกต่างกันไป ซึ้งผู้เขียนเคยเขียนบทความของวัสดุแต่ละตัวไว้

7.ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่เป็นจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกโดยพื้นที่ภายในจะเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบกันชื้นสำหรับห้องน้ำ ส่วนภายนอกจะเป็นฝ้าระแนงไม้สำเร็จหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดก็ได้

8.ระบบ ไฟฟ้า ปะปา ห้องน้ำ
เนื่องจากผู้เขียนจบโยธาจึงมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเรื่องงานระบบ โดยงานไฟฟ้า จะมีระบบไฟที่พูดถึงกันเช่นระบบสายเมน 1 เฟส 2 สาย 3เฟส 4 สาย
งานปะปา ควรจะดูที่ชั้นความหนาของท่อปะปา เช่นท่อน้ำดีควรหนาที่ชั้น 13.5 และท่อน้ำทิ้งควรหนาที่ชั้น8.5 แล้วระบบปั๊มน้ำที่ควรเก็บในถังเก็บน้ำก่อนจะจ่ายเข้าบ้าน
9. สี
สีเป็นการตกแต่งบ้านเกือบจะอย่างสุดท้ายก่อนที่จะก่อสร้างเรื่องพื้นฐานที่ควนจะรู้ไว้นะครับว่า สีส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือสีน้ำและสีน้ำมัน โดยสีน้ำทาปูน สีน้ำมันสำหรับทางไม้และโลหะ เท่านั้น ถ้าเอาสีน้ำมันมาทาปูนละก้สีจะลอก

10. วิศวกร สถาปนิก และ ช่างผู้ก่อสร้าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนจะต่อเติมหรือสร้างบ้านจะต้องพบกับ 3 คนนี้ ให้หมดนะครับ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนี่ สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้ ผู้เขียนขอแนะนำบทความที่เกี่ยวพันกับบุคคล 3 ท่านที่กล่าวถึง

หากท่านคิดจะต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล

การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชิวิต บ้านจะต้องเป็นที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสามารถ "สร้างบ้านจริง ไม่ทิ้งงาน" โดยทีมสร้างบ้าน

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
ยก ดีด ย้ายบ้าน อาคารตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์จำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์

บริการดีดยกบ้านของเรา
-ยกบ้าน ดีดบ้าน ซ่อมบ้านทรุด เสริมฐานราก นวัตกรรมไมโครไพล์ ลดผลกระทบการก่อสร้าง
-ช่างรับยกบ้าน
-บริการรับดีดบ้าน
-บริการรับดีดศาลา
-บริการรับดีดอาคาร
-บริการเคลื่อนย้าย บ้าน ศาลา อาคาร

บริการดีดบ้าน
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
-บริการดีดบ้านย้ายตำแหน่ง
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง ยินดีบริการทั่วประเทศ
-บริการเลื่อนบ้าน
-บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้าน

บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897 รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน
ดีดบ้าน , ยกบ้าน , เลื่อนบ้าน
บริการช่างดีดบ้านรับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย


ช่างดีดบ้านนครพนม
ช่างดีดบ้านบึงกาฬ
ช่างดีดบ้านสกลนคร
ช่างดีดบ้านมุกดาหาร
ช่างดีดบ้านอุบลราชธานี
ช่างดีดบ้านหนองคาย
ช่างดีดบ้านอำนาจเจริญ
ช่างดีดบ้านหนองบัวลำภู
ช่างดีดบ้านศรีสะเกษ
ช่างดีดบ้านอุดรธานี
ช่างดีดบ้านยโสธร
ช่างดีดบ้านเลย
ช่างดีดบ้านกาฬสินธุ์
ช่างดีดบ้านร้อยเอ็ด
ช่างดีดบ้านมหาสารคาม
ช่างดีดบ้านสุรินทร์
ช่างดีดบ้านขอนแก่น
ช่างดีดบ้านอำนาจเจริญ
ช่างดีดบ้านบุรีรัมย์
ช่างดีดบ้านชัยภูมิ
ช่างดีดบ้านโคราชนครราชสีมา
ช่างดีดบ้านเชียงใหม่
ช่างดีดบ้านเพชรบูรณ์
ช่างดีดบ้าน-เชียงราย
ช่างดีดบ้านแม่ฮ่องสอน
ช่างดีดบ้านพะเยา
ช่างดีดบ้านลำพูน
ช่างดีดบ้านน่าน
ช่างดีดบ้านลำปาง
ช่างดีดบ้านพิษณุโลก
ช่างดีดบ้านแพร่
ช่างดีดบ้านอุตรดิตถ์
ช่างดีดบ้านตาก
ช่างดีดบ้านกำแพงเพชร
ช่างดีดบ้านพิจิตร
ช่างดีดบ้านนครสวรรค์
ช่างดีดบ้านอุทัยธานี
ช่างดีดบ้านชัยนาท
ช่างดีดบ้านลพบุรี
ช่างดีดบ้านสิงห์บุรี
ช่างดีดบ้านสุโขทัย
ช่างดีดบ้านปราจีนบุรี
ช่างดีดบ้านสระบุรี
ช่างดีดบ้านนครนายก
ช่างดีดบ้านนครปฐม
ช่างดีดบ้านอ่างทอง
ช่างดีดบ้านราชบุรี
ช่างดีดบ้านสุพรรณบุรี
ช่างดีดบ้านอยุธยา
ช่างดีดบ้านสมุทรสงคราม
ช่างดีดบ้านสมุทรปราการ
ช่างดีดบ้านสมุทรสาคร
ช่างดีดบ้านสระแก้ว
ช่างดีดบ้านตราด
ช่างดีดบ้านจันทบุรี
ช่างดีดบ้านระยอง
ช่างดีดบ้านชลบุรี
ช่างดีดบ้านฉะเชิงเทรา
ช่างดีดบ้านเพชรบุรี
ช่างดีดบ้านชุมพร
ช่างดีดบ้านระนอง
ช่างดีดบ้านสุราษฎร์ธานี
ช่างดีดบ้านนครศรีธรรมราช
ช่างดีดบ้านพังงา
ช่างดีดบ้านกระบี่
ช่างดีดบ้านตรัง
ช่างดีดบ้านพัทลุง
ช่างดีดบ้านภูเก็ต
ช่างดีดบ้านสงขลา
ช่างดีดบ้านคลองตัน
ช่างดีดบ้านจรัญสนิทวงศ์
ช่างดีดบ้านดาวคะนอง
ช่างดีดบ้านดินแดง
ช่างดีดบ้านธนบุรี
ช่างดีดบ้านนวนคร
ช่างดีดบ้านนวลจันทร์
ช่างดีดบ้านบางนา
ช่างดีดบ้านปทุมวัน
ช่างดีดบ้านประชาชื่น
ช่างดีดบ้านประตูน้ำ
ช่างดีดบ้านปิ่นเกล้า
ช่างดีดบ้านพระราม 2
ช่างดีดบ้านพระราม 9
ช่างดีดบ้านเพชรเกษม
ช่างดีดบ้านรัชดาภิเษก
ช่างดีดบ้านรัชโยธิน
ช่างดีดบ้านรามคำแหง
ช่างดีดบ้านวังหิน
ช่างดีดบ้านวัชพล
ช่างดีดบ้านสะพานควาย
ช่างดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านสามเสน
ช่างดีดบ้านสีลม
ช่างดีดบ้านสุขาภิบาล
ช่างดีดบ้านสุขุมวิท
ช่างดีดบ้านสุทธิสาร
ช่างดีดบ้านอนุเสาวรีย์ชัย
ช่างดีดบ้านอ่อนนุช
ช่างดีดบ้านปากเกร็ด
ช่างดีดบ้านบางใหญ่
ช่างดีดบ้านคลองหลวง
ช่างดีดบ้านธัญบุรี
ช่างดีดบ้านลาดหลุมแก้ว
ช่างดีดบ้านลำลูกกา
ช่างดีดบ้านสามโคก
ช่างดีดบ้านหนองเสือ
ช่างดีดบ้านกระทุ่มแบน
ช่างดีดบ้านบางพลี
ช่างดีดบ้านบางบ่อ
ช่างดีดบ้านพระประแดง
ช่างดีดบ้านพุทธมณฑล
ช่างดีดบ้านสามพราน
ช่างดีดบ้านเมืองหัวหิน
ช่างดีดบ้านบางรัก
ช่างดีดบ้านสาธร
ช่างดีดบ้านเซนส์หลุยส์
ช่างดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านบางแค
ช่างดีดบ้านภาษีเจริญ
ช่างดีดบ้านปิ่นเกล้า
ช่างดีดบ้านจรัญ
ช่างดีดบ้านบรมราชชนนี
ช่างดีดบ้านบางพลัด
ช่างดีดบ้านบางอ้อ
ช่างดีดบ้านบางกอกน้อย
ช่างดีดบ้านบางกอกใหญ่
ช่างดีดบ้านคลองสาน
ช่างดีดบ้านอิสรภาพ
ช่างดีดบ้านสาธร
ช่างดีดบ้านสวนผัก
ช่างดีดบ้านทุ่งมังกร
ช่างดีดบ้านราชพฤกษ์
ช่างดีดบ้านชัยพฤกษ์
ช่างดีดบ้านกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ช่างดีดบ้านพุทธมลฑล
ช่างดีดบ้านพระราม 2
ช่างดีดบ้านท่าพระ
ช่างดีดบ้านรัชดาภิเษก
ช่างดีดบ้านพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างดีดบ้านแม้นศรี
ช่างดีดบ้านราษฎร์บูรณะ
ช่างดีดบ้านดาวคะนอง
ช่างดีดบ้านตลาดพลู
ช่างดีดบ้านพญาไท
ช่างดีดบ้านเจริญ
ช่างดีดบ้านปทุมวัน
ช่างดีดบ้านมาบุญครอง
ช่างดีดบ้านสยาม
ช่างดีดบ้านศรีย่าน
ช่างดีดบ้านเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ช่างดีดบ้านบางนา
ช่างดีดบ้านสี่แยกทศกันต์
ช่างดีดบ้านตลิ่งชัน
ช่างดีดบ้านสุขุมวิท
ช่างดีดบ้านประตูน้ำ
ช่างดีดบ้านวุฒากาศ
ช่างดีดบ้านจอมทอง
ช่างดีดบ้านท่าเกษตร
ช่างดีดบ้านบางแวก
ช่างดีดบ้านบางหว้า
ช่างดีดบ้านวงเวียนใหญ่
ช่างดีดบ้านลาดหญ้า
ช่างดีดบ้านสำราญราษฎร์
ช่างดีดบ้านเสาชิงช้า
ช่างดีดบ้านสาธุประดิษฐ์
ช่างดีดบ้านซ.วัดลาดปลาดุก
ช่างดีดบ้านซ.วัดศรีประวัติ
ช่างดีดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่างดีดบ้านเจริญนคร
ช่างดีดบ้านเพชรเกษม
ช่างดีดบ้านบางรัก
ช่างดีดบ้านยานนาวา
ช่างดีดบ้านเอกชัย
ช่างดีดบ้านกำนันแม้น
ช่างดีดบ้านเทเวศน์
ช่างดีดบ้านเทอดไท
ช่างดีดบ้านบางขุนเทียน
ช่างดีดบ้านท่าข้าม
ช่างดีดบ้านบางบอน
ช่างดีดบ้านสุขสวัสดิ์
ช่างดีดบ้านทุ่งครุ
ช่างดีดบ้านประชาอุทิศ
ช่างดีดบ้านลาพร้าว
ช่างดีดบ้านอนุสาวรีย์ชัย
ช่างดีดบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์
ช่างดีดบ้านอ้อมน้อย
ช่างดีดบ้านอ้อมใหญ่
ช่างดีดบ้านมหาชัย
ช่างดีดบ้านคลองขวาง
ช่างดีดบ้านบางมด
ช่างดีดบ้านหนองเเขม

 สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน