ปรึกษากฎหมายฟรี ยากดีมีจนปรึกษาฟรี นักสืบราคาถูก

testthai1 profile image testthai1

ต้องการหาทนาย หาทนายว่าความใน เพื่อดูแลคดีของท่าน หรือมีข้อสอบถามปรึกษาทนายเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่ทำให้คุณเป็นกังวล เราทีมทนายที่สุดยอด พร้อมให้คำปรึกษาและรับทำคดี เช่น ต้องการหาทนายความ คดีที่ดิน คดีอย่าร้าง การรับบุตรบุญธรรม คดีความต่างๆ  เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการปรึกษา รับว่าความ คดีที่ดิน มรดก และคดีต่างๆ ด้วยทีมทนาย

      บริการปรึกษากฎหมายทนายความ

 

 

รับปรึกษาและว่าความ
ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา อาทิ คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์, คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท,
ดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อสู้คดียาเสพติด
รับสืบทรัพย์ และบังคับคดี
รับจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท
คดีที่ดิน มรดก ปรึกษาเรื่องที่ดิน
คดีความ ฟ้องอย่า คดีครอบครัว
คดีการรับบุตรบุญธรรม รับรองบุตร
คดีความต่างๆ ปรึกษาเราได้
คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา เช่น คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย
ร้องขอจัดการมรดก
ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ

 

บริการจ้างนักสืบ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน ค้นทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ สืบชู้สาวสืบทรัพย์ สะกดรอยถ่ายภาพ
ความหมาย คำว่า ทนาย
"ทนาย" มีความหมายว่า ผู้รับใช้ หรือผู้แทนนาย, เป็นคำที่กร่อนมาจาก "แทนนาย", โดยสามารถหมายถึง
ทนายความ - ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ, ภาษาปากเรียก "หมอความ", โบราณเรียก "ผู้พากย์หนัง", และมักเรียกกันโดยย่อว่า "ทนาย"
• ทนายแผ่นดิน - หมายถึง พนักงานรักษาพระอัยการ หรือที่ปัจจุบันเรียกโดยสั้นว่า "อัยการ"
• ทนายเรือน - พนักงานฝ่ายในมีหน้าที่ติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ในพระราชวัง
• ทนายเลือก (นักมวย) - นักมวยสําหรับป้องกันพระเจ้าแผ่นดิน
• กรมทนายเลือก - ชื่อกรมในสมัยโบราณกรมหนึ่ง มีหน้าที่กํากับมวย
• ทนายหน้าหอ - เป็นภาษาปาก หมายความว่า หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา หรือคนที่มักออกรับหน้าแทนเจ้านายของตน


คำว่า ทนายความ เป็นคำใหม่ ที่ปรากฏวิชาชีพนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยพระราชบิดา (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) นำวิธีพิจารณาคดี
ระบบกล่าวหาเข้ามาใช้ในประเทศไทย การนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลต้องกระทำโดยทนายความ ซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้น ระบบวิธีพิจารณาคดีของไทยเป็นแบบไต่สวน
ผู้พิพากษาสามารถถามหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ประมวลกฎหมายตามคำแนะนำของ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
จึงต้องมีวิชาชีพทนายความเพื่อนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ทนายความตาม พระราชบัญญัติทนายความ ๒๕๒๘ จึงต้องเป็นผู้จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเท่านั้น
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ทนายความ หมายความว่า ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

 

ดังนั้น คำว่า “ทนายความ” จึงไม่อยู่ในความหมายของคำว่า แทนนาย เนื่องจากทนายความเป็นผู้ใช้วิชาชีพ ประกอบกับการมีจริยธรรมในวิชาชีพบังคับอยู่
ว่าด้วยเรื่อง มารยาททนายความ ทนายความเป็นวิชาชีพอิสระ ไม่มีเจ้านาย การรับว่าความให้แก่ผู้ใด ไม่ใช่การรับว่าเขาผู้นั้นเป็นเจ้านาย หากแต่เป็นการทำสัญญาจ้างทำของ ซึ่งผุ้ว่าจ้าง
ไม่มีอำนาจสั่งการในการทำงานของทนายความ บางที การเป็นทนายความในประเทศไทย จะเป็นผู้อุปถัมภ์ลูกความด้วยซ้ำ ทนายความจะเรียกผู้ทีมาว่าจ้างว่า “ลูกความ”
หมายถึง ต้องฟังทนายความ มิใช่สั่งทนายความ ทนายอายุมากๆ แล้วบางท่าน เมื่อพบลูกความ ลูกความจะเป็นผู้ยกมือไหว้ทนายความก่อนด้วยความเกรงใจ เพราะทนายความเป็นผู้ถือหางคดีตนอยู่
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
มีความสนใจในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติ-ธรรม และต้องชอบที่จะท่องจำ เพราะวิชานิติศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจำมาก เช่น กฎระเบียบ มาตราต่างๆ เป็นต้น
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องสอบเข้ารับการคัดเลือก หรือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาซึ่ง
สภาทนายความเห็นว่าสถาบันนั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องเข้ารับการอบรมจากสภาทนายความ โดยอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร 6 เดือน และอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตร 6 เดือน
จึงสมัครเข้าสอบขอ ใบอนุญาตว่าความผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความ
มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ประมวลกฏหมายทั้งหมด รู้ว่าเราต้องใช้กฏหมายไหนมารองรับการกระทำของลูกความ หรือโต้แย้งกับฝั่งตรงข้าม มีสติและการรับมือกับสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


ปรึกษากฎหมายนครพนม
ปรึกษากฎหมายบึงกาฬ
ปรึกษากฎหมายสกลนคร
ปรึกษากฎหมายมุกดาหาร
ปรึกษากฎหมายอุบลราชธานี
ปรึกษากฎหมายหนองคาย
ปรึกษากฎหมายอำนาจเจริญ
ปรึกษากฎหมายหนองบัวลำภู
ปรึกษากฎหมายศรีสะเกษ
ปรึกษากฎหมายอุดรธานี
ปรึกษากฎหมายยโสธร
ปรึกษากฎหมายเลย
ปรึกษากฎหมายกาฬสินธุ์
ปรึกษากฎหมายร้อยเอ็ด
ปรึกษากฎหมายมหาสารคาม
ปรึกษากฎหมายสุรินทร์
ปรึกษากฎหมายขอนแก่น
ปรึกษากฎหมายอำนาจเจริญ
ปรึกษากฎหมายบุรีรัมย์
ปรึกษากฎหมายชัยภูมิ
ปรึกษากฎหมายโคราชนครราชสีมา
ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่
ปรึกษากฎหมายเพชรบูรณ์
ปรึกษากฎหมาย-เชียงราย
ปรึกษากฎหมายแม่ฮ่องสอน
ปรึกษากฎหมายพะเยา
ปรึกษากฎหมายลำพูน
ปรึกษากฎหมายน่าน
ปรึกษากฎหมายลำปาง
ปรึกษากฎหมายพิษณุโลก
ปรึกษากฎหมายแพร่
ปรึกษากฎหมายอุตรดิตถ์
ปรึกษากฎหมายตาก
ปรึกษากฎหมายกำแพงเพชร
ปรึกษากฎหมายพิจิตร
ปรึกษากฎหมายนครสวรรค์
ปรึกษากฎหมายอุทัยธานี
ปรึกษากฎหมายชัยนาท
ปรึกษากฎหมายลพบุรี
ปรึกษากฎหมายสิงห์บุรี
ปรึกษากฎหมายสุโขทัย
ปรึกษากฎหมายปราจีนบุรี
ปรึกษากฎหมายสระบุรี
ปรึกษากฎหมายนครนายก
ปรึกษากฎหมายนครปฐม
ปรึกษากฎหมายอ่างทอง
ปรึกษากฎหมายราชบุรี
ปรึกษากฎหมายสุพรรณบุรี
ปรึกษากฎหมายอยุธยา
ปรึกษากฎหมายสมุทรสงคราม
ปรึกษากฎหมายสมุทรปราการ
ปรึกษากฎหมายสมุทรสาคร
ปรึกษากฎหมายสระแก้ว
ปรึกษากฎหมายตราด
ปรึกษากฎหมายจันทบุรี
ปรึกษากฎหมายระยอง
ปรึกษากฎหมายชลบุรี
ปรึกษากฎหมายฉะเชิงเทรา
ปรึกษากฎหมายเพชรบุรี
ปรึกษากฎหมายชุมพร
ปรึกษากฎหมายระนอง
ปรึกษากฎหมายสุราษฎร์ธานี
ปรึกษากฎหมายนครศรีธรรมราช
ปรึกษากฎหมายพังงา
ปรึกษากฎหมายกระบี่
ปรึกษากฎหมายตรัง
ปรึกษากฎหมายพัทลุง
ปรึกษากฎหมายภูเก็ต
ปรึกษากฎหมายสงขลา
ปรึกษากฎหมายคลองตัน
ปรึกษากฎหมายจรัญสนิทวงศ์
ปรึกษากฎหมายดาวคะนอง
ปรึกษากฎหมายดินแดง
ปรึกษากฎหมายธนบุรี
ปรึกษากฎหมายนวนคร
ปรึกษากฎหมายนวลจันทร์
ปรึกษากฎหมายบางนา
ปรึกษากฎหมายปทุมวัน
ปรึกษากฎหมายประชาชื่น
ปรึกษากฎหมายประตูน้ำ
ปรึกษากฎหมายปิ่นเกล้า
ปรึกษากฎหมายพระราม 2
ปรึกษากฎหมายพระราม 9
ปรึกษากฎหมายเพชรเกษม
ปรึกษากฎหมายรัชดาภิเษก
ปรึกษากฎหมายรัชโยธิน
ปรึกษากฎหมายรามคำแหง
ปรึกษากฎหมายวังหิน
ปรึกษากฎหมายวัชพล
ปรึกษากฎหมายสะพานควาย
ปรึกษากฎหมายสาธุประดิษฐ์
ปรึกษากฎหมายสามเสน
ปรึกษากฎหมายสีลม
ปรึกษากฎหมายสุขาภิบาล
ปรึกษากฎหมายสุขุมวิท
ปรึกษากฎหมายสุทธิสาร
ปรึกษากฎหมายอนุเสาวรีย์ชัย
ปรึกษากฎหมายอ่อนนุช
ปรึกษากฎหมายปากเกร็ด
ปรึกษากฎหมายบางใหญ่
ปรึกษากฎหมายคลองหลวง
ปรึกษากฎหมายธัญบุรี
ปรึกษากฎหมายลาดหลุมแก้ว
ปรึกษากฎหมายลำลูกกา
ปรึกษากฎหมายสามโคก
ปรึกษากฎหมายหนองเสือ
ปรึกษากฎหมายกระทุ่มแบน
ปรึกษากฎหมายบางพลี
ปรึกษากฎหมายบางบ่อ
ปรึกษากฎหมายพระประแดง
ปรึกษากฎหมายพุทธมณฑล
ปรึกษากฎหมายสามพราน
ปรึกษากฎหมายเมืองหัวหิน
ปรึกษากฎหมายบางรัก
ปรึกษากฎหมายสาธร
ปรึกษากฎหมายเซนส์หลุยส์
ปรึกษากฎหมายสาธุประดิษฐ์
ปรึกษากฎหมายบางแค
ปรึกษากฎหมายภาษีเจริญ
ปรึกษากฎหมายปิ่นเกล้า
ปรึกษากฎหมายจรัญ
ปรึกษากฎหมายบรมราชชนนี
ปรึกษากฎหมายบางพลัด
ปรึกษากฎหมายบางอ้อ
ปรึกษากฎหมายบางกอกน้อย
ปรึกษากฎหมายบางกอกใหญ่
ปรึกษากฎหมายคลองสาน
ปรึกษากฎหมายอิสรภาพ
ปรึกษากฎหมายสาธร
ปรึกษากฎหมายสวนผัก
ปรึกษากฎหมายทุ่งมังกร
ปรึกษากฎหมายราชพฤกษ์
ปรึกษากฎหมายชัยพฤกษ์
ปรึกษากฎหมายกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ปรึกษากฎหมายพุทธมลฑล
ปรึกษากฎหมายพระราม 2
ปรึกษากฎหมายท่าพระ
ปรึกษากฎหมายรัชดาภิเษก
ปรึกษากฎหมายพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ปรึกษากฎหมายแม้นศรี
ปรึกษากฎหมายราษฎร์บูรณะ
ปรึกษากฎหมายดาวคะนอง
ปรึกษากฎหมายตลาดพลู
ปรึกษากฎหมายพญาไท
ปรึกษากฎหมายเจริญ
ปรึกษากฎหมายปทุมวัน
ปรึกษากฎหมายมาบุญครอง
ปรึกษากฎหมายสยาม
ปรึกษากฎหมายศรีย่าน
ปรึกษากฎหมายเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ปรึกษากฎหมายบางนา
ปรึกษากฎหมายสี่แยกทศกันต์
ปรึกษากฎหมายตลิ่งชัน
ปรึกษากฎหมายสุขุมวิท
ปรึกษากฎหมายประตูน้ำ
ปรึกษากฎหมายวุฒากาศ
ปรึกษากฎหมายจอมทอง
ปรึกษากฎหมายท่าเกษตร
ปรึกษากฎหมายบางแวก
ปรึกษากฎหมายบางหว้า
ปรึกษากฎหมายวงเวียนใหญ่
ปรึกษากฎหมายลาดหญ้า
ปรึกษากฎหมายสำราญราษฎร์
ปรึกษากฎหมายเสาชิงช้า
ปรึกษากฎหมายสาธุประดิษฐ์
ปรึกษากฎหมายซ.วัดลาดปลาดุก
ปรึกษากฎหมายซ.วัดศรีประวัติ
ปรึกษากฎหมายสมเด็จเจ้าพระยา
ปรึกษากฎหมายเจริญนคร
ปรึกษากฎหมายเพชรเกษม
ปรึกษากฎหมายบางรัก
ปรึกษากฎหมายยานนาวา
ปรึกษากฎหมายเอกชัย
ปรึกษากฎหมายกำนันแม้น
ปรึกษากฎหมายเทเวศน์
ปรึกษากฎหมายเทอดไท
ปรึกษากฎหมายบางขุนเทียน
ปรึกษากฎหมายท่าข้าม
ปรึกษากฎหมายบางบอน
ปรึกษากฎหมายสุขสวัสดิ์
ปรึกษากฎหมายทุ่งครุ
ปรึกษากฎหมายประชาอุทิศ
ปรึกษากฎหมายลาพร้าว
ปรึกษากฎหมายอนุสาวรีย์ชัย
ปรึกษากฎหมายซ.อารีย์สัมพันธุ์
ปรึกษากฎหมายอ้อมน้อย
ปรึกษากฎหมายอ้อมใหญ่
ปรึกษากฎหมายมหาชัย
ปรึกษากฎหมายคลองขวาง
ปรึกษากฎหมายบางมด
ปรึกษากฎหมายหนองเเขม

 


ปรึกษากฎหมายฟรี  ยากดีมีจนปรึกษาฟรี นักสืบราคาถูก

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน