จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด

testthai1 profile image testthai1
จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา
รับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไว
จำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูง
ขายฝาก บ้าน-ที่ดิน​ สินเชื่อเพื่อการเกษตร
 
 
 

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก - จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง - ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

 

จำนองที่ดิน รีไฟแนนซ์รถ

 

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

บริการของเรา ++++
รับจำนอง รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน จากนายทุนโดยตรง รับคอนโด ที่ดินเปล่า ทาว์เฮาส์ บ้านจัดสรร อพาร์เม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
จํานําโฉนดที่ดิน รับไถ่ถอน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก

รับจำนองที่ดิน
รับจำนำโฉนดที่ดินโทร 095-8806760 รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน อนุมัติง่าย รับเงินทันที
จำนำโฉนดที่ดิน , รับจำนองที่ดิน , จำนองบ้าน
รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับ RE Finance เปลี่ยนมือ รับไถ่ถอน ดอกเบี้ยถูก รับเงินไว ให้กู้ยืมเงินด่วน

 

 


ขายฝากที่ดินนครพนม
ขายฝากที่ดินบึงกาฬ
ขายฝากที่ดินสกลนคร
ขายฝากที่ดินมุกดาหาร
ขายฝากที่ดินอุบลราชธานี
ขายฝากที่ดินหนองคาย
ขายฝากที่ดินอำนาจเจริญ
ขายฝากที่ดินหนองบัวลำภู
ขายฝากที่ดินศรีสะเกษ
ขายฝากที่ดินอุดรธานี
ขายฝากที่ดินยโสธร
ขายฝากที่ดินเลย
ขายฝากที่ดินกาฬสินธุ์
ขายฝากที่ดินร้อยเอ็ด
ขายฝากที่ดินมหาสารคาม
ขายฝากที่ดินสุรินทร์
ขายฝากที่ดินขอนแก่น
ขายฝากที่ดินอำนาจเจริญ
ขายฝากที่ดินบุรีรัมย์
ขายฝากที่ดินชัยภูมิ
ขายฝากที่ดินโคราชนครราชสีมา
ขายฝากที่ดินเชียงใหม่
ขายฝากที่ดินเพชรบูรณ์
ขายฝากที่ดิน-เชียงราย
ขายฝากที่ดินแม่ฮ่องสอน
ขายฝากที่ดินพะเยา
ขายฝากที่ดินลำพูน
ขายฝากที่ดินน่าน
ขายฝากที่ดินลำปาง
ขายฝากที่ดินพิษณุโลก
ขายฝากที่ดินแพร่
ขายฝากที่ดินอุตรดิตถ์
ขายฝากที่ดินตาก
ขายฝากที่ดินกำแพงเพชร
ขายฝากที่ดินพิจิตร
ขายฝากที่ดินนครสวรรค์
ขายฝากที่ดินอุทัยธานี
ขายฝากที่ดินชัยนาท
ขายฝากที่ดินลพบุรี
ขายฝากที่ดินสิงห์บุรี
ขายฝากที่ดินสุโขทัย
ขายฝากที่ดินปราจีนบุรี
ขายฝากที่ดินสระบุรี
ขายฝากที่ดินนครนายก
ขายฝากที่ดินนครปฐม
ขายฝากที่ดินอ่างทอง
ขายฝากที่ดินราชบุรี
ขายฝากที่ดินสุพรรณบุรี
ขายฝากที่ดินอยุธยา
ขายฝากที่ดินสมุทรสงคราม
ขายฝากที่ดินสมุทรปราการ
ขายฝากที่ดินสมุทรสาคร
ขายฝากที่ดินสระแก้ว
ขายฝากที่ดินตราด
ขายฝากที่ดินจันทบุรี
ขายฝากที่ดินระยอง
ขายฝากที่ดินชลบุรี
ขายฝากที่ดินฉะเชิงเทรา
ขายฝากที่ดินเพชรบุรี
ขายฝากที่ดินชุมพร
ขายฝากที่ดินระนอง
ขายฝากที่ดินสุราษฎร์ธานี
ขายฝากที่ดินนครศรีธรรมราช
ขายฝากที่ดินพังงา
ขายฝากที่ดินกระบี่
ขายฝากที่ดินตรัง
ขายฝากที่ดินพัทลุง
ขายฝากที่ดินภูเก็ต
ขายฝากที่ดินสงขลา
ขายฝากที่ดินคลองตัน
ขายฝากที่ดินจรัญสนิทวงศ์
ขายฝากที่ดินดาวคะนอง
ขายฝากที่ดินดินแดง
ขายฝากที่ดินธนบุรี
ขายฝากที่ดินนวนคร
ขายฝากที่ดินนวลจันทร์
ขายฝากที่ดินบางนา
ขายฝากที่ดินปทุมวัน
ขายฝากที่ดินประชาชื่น
ขายฝากที่ดินประตูน้ำ
ขายฝากที่ดินปิ่นเกล้า
ขายฝากที่ดินพระราม 2
ขายฝากที่ดินพระราม 9
ขายฝากที่ดินเพชรเกษม
ขายฝากที่ดินรัชดาภิเษก
ขายฝากที่ดินรัชโยธิน
ขายฝากที่ดินรามคำแหง
ขายฝากที่ดินวังหิน
ขายฝากที่ดินวัชพล
ขายฝากที่ดินสะพานควาย
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินสามเสน
ขายฝากที่ดินสีลม
ขายฝากที่ดินสุขาภิบาล
ขายฝากที่ดินสุขุมวิท
ขายฝากที่ดินสุทธิสาร
ขายฝากที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย
ขายฝากที่ดินอ่อนนุช
ขายฝากที่ดินปากเกร็ด
ขายฝากที่ดินบางใหญ่
ขายฝากที่ดินคลองหลวง
ขายฝากที่ดินธัญบุรี
ขายฝากที่ดินลาดหลุมแก้ว
ขายฝากที่ดินลำลูกกา
ขายฝากที่ดินสามโคก
ขายฝากที่ดินหนองเสือ
ขายฝากที่ดินกระทุ่มแบน
ขายฝากที่ดินบางพลี
ขายฝากที่ดินบางบ่อ
ขายฝากที่ดินพระประแดง
ขายฝากที่ดินพุทธมณฑล
ขายฝากที่ดินสามพราน
ขายฝากที่ดินเมืองหัวหิน
ขายฝากที่ดินบางรัก
ขายฝากที่ดินสาธร
ขายฝากที่ดินเซนส์หลุยส์
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินบางแค
ขายฝากที่ดินภาษีเจริญ
ขายฝากที่ดินปิ่นเกล้า
ขายฝากที่ดินจรัญ
ขายฝากที่ดินบรมราชชนนี
ขายฝากที่ดินบางพลัด
ขายฝากที่ดินบางอ้อ
ขายฝากที่ดินบางกอกน้อย
ขายฝากที่ดินบางกอกใหญ่
ขายฝากที่ดินคลองสาน
ขายฝากที่ดินอิสรภาพ
ขายฝากที่ดินสาธร
ขายฝากที่ดินสวนผัก
ขายฝากที่ดินทุ่งมังกร
ขายฝากที่ดินราชพฤกษ์
ขายฝากที่ดินชัยพฤกษ์
ขายฝากที่ดินกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ขายฝากที่ดินพุทธมลฑล
ขายฝากที่ดินพระราม 2
ขายฝากที่ดินท่าพระ
ขายฝากที่ดินรัชดาภิเษก
ขายฝากที่ดินพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ขายฝากที่ดินแม้นศรี
ขายฝากที่ดินราษฎร์บูรณะ
ขายฝากที่ดินดาวคะนอง
ขายฝากที่ดินตลาดพลู
ขายฝากที่ดินพญาไท
ขายฝากที่ดินเจริญ
ขายฝากที่ดินปทุมวัน
ขายฝากที่ดินมาบุญครอง
ขายฝากที่ดินสยาม
ขายฝากที่ดินศรีย่าน
ขายฝากที่ดินเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ขายฝากที่ดินบางนา
ขายฝากที่ดินสี่แยกทศกันต์
ขายฝากที่ดินตลิ่งชัน
ขายฝากที่ดินสุขุมวิท
ขายฝากที่ดินประตูน้ำ
ขายฝากที่ดินวุฒากาศ
ขายฝากที่ดินจอมทอง
ขายฝากที่ดินท่าเกษตร
ขายฝากที่ดินบางแวก
ขายฝากที่ดินบางหว้า
ขายฝากที่ดินวงเวียนใหญ่
ขายฝากที่ดินลาดหญ้า
ขายฝากที่ดินสำราญราษฎร์
ขายฝากที่ดินเสาชิงช้า
ขายฝากที่ดินสาธุประดิษฐ์
ขายฝากที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก
ขายฝากที่ดินซ.วัดศรีประวัติ
ขายฝากที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา
ขายฝากที่ดินเจริญนคร
ขายฝากที่ดินเพชรเกษม
ขายฝากที่ดินบางรัก
ขายฝากที่ดินยานนาวา
ขายฝากที่ดินเอกชัย
ขายฝากที่ดินกำนันแม้น
ขายฝากที่ดินเทเวศน์
ขายฝากที่ดินเทอดไท
ขายฝากที่ดินบางขุนเทียน
ขายฝากที่ดินท่าข้าม
ขายฝากที่ดินบางบอน
ขายฝากที่ดินสุขสวัสดิ์
ขายฝากที่ดินทุ่งครุ
ขายฝากที่ดินประชาอุทิศ
ขายฝากที่ดินลาพร้าว
ขายฝากที่ดินอนุสาวรีย์ชัย
ขายฝากที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์
ขายฝากที่ดินอ้อมน้อย
ขายฝากที่ดินอ้อมใหญ่
ขายฝากที่ดินมหาชัย
ขายฝากที่ดินคลองขวาง
ขายฝากที่ดินบางมด
ขายฝากที่ดินหนองเเขม

 


จํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนา สวน ให้ราคาสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติจ่ายสด

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 เดือนที่ผ่านมา