📌📌ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562.📌📌

manop2509 profile image manop2509

 

 

ซิกเซียนอู๋
 
ช่อง​ 3 และ ช่อง 7
(ส่งเหมือนกัน)
 
​คู่​ 12 ปิด​แดง​ / เปิด​น้ำเงิน
คู่​ 345 สลับ​
ราคา​ ซ้าย​แพง​ / ขวา​ขาด
 
.................................................
 
ช่อง 9 ไม่มีส่ง
.................................................
 
ช่องเนชั่น 22
คู่ 12 ไม่ใส่หมวกส่งแดง / ใส่หมวกส่งน้ำเงิน
คู่ 345 สลับ
ราคา ไม่มีาษถูก / ถือดาษแพง / พัดไปมาขาด
 
................................................
 
ซิกชาตรี
 
ช่อง 3
ทุกคู่ ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
ราคา ซ้ายแพง ขวาขาด
 
..................................................
 
ช่อง 7
ทุกคู่ เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
ราคา ซ้ายแพง หัวขาด
 
...............................................
 
ช่อง 9
ทุกคู่ หมวกแดงส่งแดง / หมวกเขียวส่งน้ำเงิน
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด
 
...............................................
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

12 วันที่ผ่านมา
13 วันที่ผ่านมา