📌📌 ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 📌📌

manop2509 profile image manop2509

 

ซิกเซียนอู๋

ช่อง GMM25
ทุก​คู่ ​ถือ​กระดาษ​ส่งแดง /​ จับ​คางส่ง​น้ำเงิน
ราคา​ ซ้าย​ถูก​ / ขวา​แพง​ / ปิด​เสื้อ​ขาด

......................................................

ช่อง 7 และ ช่องอัมรินทร์
(ส่งเหมือนกัน)
คู่ 1245 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่3 สลับ
ราคา ซ้ายแพง / ขวาขาด

......................................................

ซิกชาตรี

ช่อง GMM 25 และช่องอัมรินทร์ 34
(ส่งเหมือนกัน)
คู่ 12 เปิดแดง / ปิดน้ำเงิน
คู่ 34 สลับ
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด

...............................................

ช่อง 7
คู่ 12 ปิดแดง / เปิดน้ำเงิน
คู่ 34 สลับ
ราคา ไหล่แพง / หัวขาด

..............................................

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา