กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

guest profile image guest
สอบถามรายละเอียดเรื่องกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน เนื่องมีหนี้บัตรเครดิตเต็มวงเงินทุกบัตรไม่สามารถทำเป็นเพิ่มได้แล้ว ถ้าสมมติจะกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ในสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
- ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
- ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท  เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
(2) วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท​(2.1) เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
(2.2) เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

****ถ้าผู้กู้มีคนคำ้ตามคุณสมบัติ สามารถยื่นกู้ได้มั้ยค่ะ เนื่องจากอยากได้เงินก้อนปิดบัตรเครดิต ไม่เกิน 150,000 บาท
ผู้กู้มีภาระบัตรดังนี้ค่ะ
ฐานเงินเดือน 18900 บาท อายุงาน 2 ปี 
บัตรเครดิตและกดเงินสด
📌Aeon : 36,00ขั้นต่ำ = 2,088
📌 Frist chioce : 29,000 ขั้นต่ำ = 1,500
📌Umay : 27,400 ขั้นต่ำ =804
📌K Bank 34,000 : ขั้นตำ่=2,500
ความคิดเห็น
guest profile guest
สวัสดีค่ะคุณสมาชิกหมายเลข 5380523
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ทั้งนี้ คุณลูกค้าสามารถสอบถามหรือตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ กับเจ้าหน้าที่สาขาที่จะทำการยื่นเรื่องกู้อีกครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน การพิจารณาสินเชื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

guest Icon ขอเพิ่มวงเงินของสินเชื่อพรอมิส 27 อ่าน 8,976 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ยืมเงินใน True Money Wallet 35 อ่าน 2,812 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ใครเคยกู้ Promise บ้างคะ 86 อ่าน 1,192 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
guest Icon แอพขอสินเชื่อ true cash 24 อ่าน 955 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ปิดยอดบัญชี UMAY PLUS 2 อ่าน 725 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา