สธ.แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย เพิ่มอีก 6 ราย รวมผู้ติดเชื้อยอดสะสมเป็น 59 ราย

guest profile image guest

11  มี.ค. 2563 สธ.แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย เพิ่มอีก 6 ราย

 รายที่ 54 ชายไทย อายุ 21 ปี ทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมิ

 รายที่ 55 ชายไทย อายุ 40 ปี ทำงานอยู่ที่สุวรรณภูมิ

รายที่ 56 ชายไทย อายุ 35 ปี เป็นพนักงานบริษัท 

รายที่ 57 หญิงไทย อายุ 27 ปี กลับจากเกาหลีใต้

รายที่ 58 ชายไทย อายุ 40 ปี กลับจากญี่ปุ่น

รายที่ 59 ชายสิงคโปร์ อายุ 36 ปี เจ้าของกิจการใน กทม.

กลับบ้านแล้ว 34  รักษาอยู่ 24  เสียชีวิต 1 รวมผู้ป่วยยอดสะสมเป็น 59 ราย

 

-เคสสุวรรณภูมิ

คนหนึ่ง ทำงานเกี่ยวกับสัมผัส 'สัมภาระผู้โดยสาร'

อีกคนหนึ่งเป็นตม. สัมผัส 'พาสปอร์ต' นักเดินทาง

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

26 วันที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา