ธรรมศาสตร์ปิดมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. เลื่อนสอบเข้า ป.ตรี ให้เจ้าหน้าที่ Work from Home

guest profile image guest

เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความหนาแน่น และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร และการนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงลุกลามมากขึ้นสู่การระบาดระยะที่ 3 ของโควิด-19 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงออกมาตรการที่มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

- ให้ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2563

- งดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2563 เว้นแต่การจัดการสอบที่ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

- ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ

เนื้อหาโดย: nupenkondee
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

32 วันที่ผ่านมา