เช่า "รถแม็คโค" อย่างไรให้เหมาะกับงาน

ploypola profile image ploypola

รถแบ็คโฮ หรือ ที่เราเรียกว่า รถแม็คโคเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ความสามารถหลักคือ การขุดดิน ขุดหิน ขุดทราย รวมถึงการขุดพื้นปูน เป็นเครื่องจักรสำหรับการปรับพื้นที่ เตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง รถแม็คโคมีหลายประเภท หลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน จึงต้องคำนึงว่า จะเช่าสำหรับการใช้งานประเภทอะไร เช่าเพื่อขุดบ่อดิน  เช่าเพื่อขุดสระน้ำ เช่าสำหรับงานถนน เช่าเพื่องานปรับพื้นที่ ถมที่ และเช่าสำหรับขุดลอกคลอง ขุดลอกแม่น้ำ ขุดลอกทะเล เราจึงมาดูกันว่า จะเช่ารถ แม็คโค อย่างไรให้เหมาะกับงาน

4 ประเภท เลือกเช่ารถ แม็คโค ให้เหมาะกับงาน

1.เช่าขุดบ่อน้ำ , ขุดคลอง

งานขุดบ่อน้ำ และลอกคลอง ขุดบ่อบาดาลเพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร หรือขุดเพื่อทำสระน้ำ การขุดบ่อ หรือขุดดินนั้นควรขุดในหน้าแล้งเพื่อง่ายต่อการขุดที่สุด และหน้าดินจะมีความแข็งแรงที่สุดน้ำไม่ซึม หากขุดในตอนที่มีน้ำขังอาจจะต้องสูบน้ำออกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงดินถล่ม และทำให้ไม่สามารถขุดบ่อได้ตรงตามแบบที่วางเอาไว้ และทำให้ง่ายต่อการขุดหากเปรียบเทียบจากการขุดในฤดูฝน

การเลือกเช่ารถแม็คโค สำหรับ "การขุดบ่อ ขุดลอกคลอง"

     1.เช่ารถแม็คโค ขนาดเล็ก

เหมาะกับการเช่าเพื่อ ขุดบ่อเล็ก ๆ และต้องการความคล่องตัวในการทำงาน

จุดเด่น ของรถขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน สามารถเก็บรายละเอียดของงานได้ และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายถูกกว่ารถขุดขนาดใหญ่ เข้าไปในส่วนที่รถขนาดกลางและใหญ่เข้าไปไม่ถึง

ค่าเช่ารายวัน 4,000  บาท + พร้อมคนขับ (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย **ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย**

      2. เช่ารถแม็คโค ขนาดกลาง

เหมาะกับงานขุดบ่อ ลอกคลอง พื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัว

จุดเด่น ใช้งานได้หลากหลาย มีความคล่องตัว

ค่าเช่ารายวัน 6,000-10,000 บาท + พร้อมคนขับ  (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย

      3.เช่ารถแม็คโค ขนาดใหญ่

เหมาะกับงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่

จุดเด่น  มีความคล่องตัวสูง แรงไม่ตก ทนทานต่อการใช้งาน

ค่าเช่ารายวัน 16,000 บาท + พร้อมคนขับ  (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย

2. เช่าขุดลอกแม่น้ำ , ขุดลอกทะเล

งานขุดลอกแม่น้ำ หรือทะเล ทำเพื่อกำจัดพวกตะกอนที่กัดเซาะช่องทางการไหลของน้ำทำให้ความเร็วในการไหลของน้ำช้าลง และกลายเป็นแหล่งน้ำคอขวด ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้อาจเกิดน้ำท่วม และทำให้การสัญจรทางน้ำเกิดอุบัติเหตุได้ การขุดลอกตะกอนแม่น้ำ และทะเล จะช่วยรักษาระดับความลึกของแม่น้ำ ทะเลให้เหมาะสม ช่วยให้ช่องทางการไหล และการสัญจรทางน้ำดีขึ้น

การเลือกเช่ารถแม็คโค สำหรับ "การขุดลอกแม่น้ำ ขุดลอกทะเล"

      1.เช่ารถแม็คโค ขนาดใหญ่

เหมาะกับงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่  

จุดเด่น  มีความคล่องตัวสูง แรงไม่ตก ทนทานต่อการใช้งาน

ค่าเช่ารายวัน 16,000 บาท + พร้อมคนขับ (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย

3. เช่า สำหรับเจาะปูน  , เจาะถนน

การเจาะปูน เพื่อที่ทำลาย รื้อพื้นออก เพื่อปรับให้พื้นที่สะดวกต่อการสร้าง หรือแก้ไข เนื่องจากบางพื้นที่ที่เป็นพื้นคอนกรีต พื้นปูน มีความแข็งแรงมาก ทำให้ถ้าหากรื้อถนนออกก่อน จะทำให้ ไม่สามารถก่อสร้างได้ สิ่งที่ใช้ในการเจาะปูน เจาะถนน หรือที่เรียกว่า"หัวสกัด" หัวเจาะคอนกรีต ที่ติดกับตัวรถแม็คโค ใช้ในการรื้อถนน รื้อฟุตบาทตามถนน

การเลือกเช่ารถแม็คโค สำหรับ "การเจาะปูด เจาะถนน"

     1.เช่ารถแม็คโคล้อยาง ขนาดกลาง + หัวสะกัด

เหมาะสำหรับ การเจาะปูน และเจาะถนน งานที่สามารถปฏิบัติงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้รวดเร็ว วิ่งบนนถนนได้

จุดเด่น มีความคล่องตัว สามารถตามเก็บงานได้เป็นจุด ๆ ไม่ทำให้พื้นปูนเป็นรอย แรงไม่ตก มีหัวเจาะในตัวสำหรับงานขุด เจาะในพื้นที่แคบ ตามตรอกซอกซอยที่เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปไม่ได้ ทนทานต่อการใช้งาน สามารถขับมาทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้รถขนย้าย

ค่าเช่ารายวัน 15,000 บาท + พร้อมคนขับ (ราคาโดยประมาณ)

4. เช่าปรับพื้นที่ ถมดิน เคลียร์ริ่งพื้นที่

การปรับที่ ถมดิน ทำเพื่อให้พื้นที่มีความเรียบ สม่ำเสมอ ในการปรับพื้นที่จะต้องใช้กล้องวัดระดับ เพื่อให้สามารถปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่เสมอกันมาก ๆ หรือ เป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องทำการถมดินก่อนที่จะทำการปรับที่ใช้พื้นดินเสมอกันก่อน หากปรับที่เพื่อการก่อสร้าง ควรถมทิ้งไว้หลาย ๆ เดือนเพื่อป้องกันการยุบตัวของดิน ในการปรับพื้นที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่หลากหลาย ทั้ง รถแม็คโค  รถเกรดเดอร์ ร่วมกันในการทำงาน และคนขับที่มีความชำนาญ

การเลือกเช่ารถแม็คโคที่สำหรับ "สำหรับการปรับพื้นที่ ถมดิน และ เคลี่ยร์ริ่งพื้นที่"

     1.เช่ารถแม็คโคขนาดกลาง

เหมาะสำหรับ ใช้ในการปรับพื้นที่ขนาดกลาง งานที่ต้องการความเคลื่อนที่ได้ง่ายเพื่อความสะดวก

จุดเด่น มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานได้หลากหลาย

ค่าเช่ารายวัน 6,000-10,000 บาท + พร้อมคนขับ (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย **ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย**

      2.เช่ารถแม็คโคขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับ การปรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ งานที่รถขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามรถทำได้

จุดเด่น  มีความคล่องตัวสูง แรงไม่ตก ทนทานต่อการใช้งาน

ค่าเช่ารายวัน 16,000 บาท + พร้อมคนขับ (ราคาโดยประมาณ)

ค่าขนย้าย  **ขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนย้าย**

งานขุดบ่อ ขุดลอกคลอง งานเจาะถนน งานปรับที่ ถมดิน นอกจากงานที่กล่าวมา รถแบ็คโฮ ยังสามารถใช้ทำงานอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เปิดฟุตติ้ง วางท่อบำบัด วางถังแซก กดตอกเสาเข็ม ถางป่า และอื่น ๆ 

หากคุณต้องการที่จ้างงานเพื่อปรับพื้นที่ หรืองานอื่น ๆ และต้องการคำปรึกษาในการเลือกเช่ารถแม็คโค และเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับงาน สามารถปรึกษาเรา เพราะพร้อมประสบการณ์ให้บริการด้านเครื่องจักรสำหรับงานโยธา และงานก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ทั้ง

-เครื่องจักรสภาพใหม่

-อุปกรณ์ในการใช้งานพร้อมมีระบบ เซฟตี้ เต็ม 100

-มีเอกสาร พรบ.  ใบตรวจสภาพการใช้งาน โดยวิศวกรที่ชำนาญการณ์

-มีประกันอุบัติเหตุในการใช้งาน

-คนขับมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรแต่ละประเภท

-คนขับมีใบขับขี่ถูกต้องตามชนิดเครื่องจักรแต่ละประเภท

-คนขับมีใบเซอร์ รับรองคุณวุฒิ

สามารถติดต่อ เช่ารถแม็คโค หรือ สอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 084-5565635 , 090-2369336 , 038-196547

E-mail  :   pornmae111@gmail.com , junchay_pt@hotmail.com

Facebook :  พรแม่  คอนสตรัคชั่น

Line ID  :  jun0845565633

https://www.pornmae-cst.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94/

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

moneyclash789 Icon moneyclash789 อ่าน 56 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
kososcv24 Icon kososcv24 1 อ่าน 93 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
LNonlinebanddd Icon บ้านน็อคดาวน์ราคาถูกนครพนม อ่าน 140 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Bbxt234 Icon หาพี่ชายดูแล อ่าน 197 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Wellpross Icon พลาสติกปูตู้คอนเทนเนอร์ อ่าน 180 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Wellpross Icon กระดาษฉากเข้ามุมกันกระแทก อ่าน 194 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Wellpross Icon สายรัดโพลีเอสเตอร์ อ่าน 173 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Wellpross Icon ระบบสายพานลำเลียง อ่าน 203 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
AHcunA Icon รถแม็คโครขนาดใหญ่ (Excavators) อ่าน 191 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Wellpro_SS Icon ระบบสายพานลำเลียง อ่าน 188 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
ART168 Icon Art168 อ่าน 219 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Miew31 Icon ความลับ อ่าน 363 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา