แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

testthai1 profile image testthai1

 

 

รวม แนวข้อสอบ #แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื้อหาออกตามประกาศสอบ ในแต่ละครั้ง อัพเดทตามประกาศสอบ เพื่อให้ง่ายในการอ่านสอบไม่ต้องซุ่มเดาในการอ่านตรงประเด็นที่ออกสอบ 


โดยในหนังสือ แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 การประมาณราคาก่อสร้าง
5 การเตรียมงานก่อสร้าง 
6 พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 
7 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
8 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
11 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  1 
MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
วิธีการชำระเงิน หวังว่าแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนชีวิตท่าน
ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ www.แนวข้อสอบดี.com
+ ดูเพิ่ม
 
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

testthai1 Icon ออกแบบบ้านเชียงราย อ่าน 46 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon ออกแบบบ้านเชียงราย อ่าน 46 5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับเขียนแบบบ้านกรุงเทพมหานคร อ่าน 63 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับเขียนแบบบ้านพะเยา อ่าน 69 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับเขียนแบบบ้านน่าน  อ่าน 67 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับเขียนแบบบ้านเชียงใหม่  อ่าน 68 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
testthai1 Icon รับเขียนแบบบ้านเชียงราย อ่าน 69 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา