ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม

bohin profile image bohin

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ขยายเวลาการชำรพภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ.2562http://bohin.org/k%20pasee.pdf

 

ความคิดเห็น
bohin profile bohin
ประกาศ อบต.บ่อหิน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

bohin Icon โครงการสนับสนุนการจัดการศพ อ่าน 61 6 เดือนที่ผ่านมา
6 เดือนที่ผ่านมา
bohin Icon ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 1 อ่าน 59 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
PR_Bohin Icon กิจกรรมวันทะเลโลก อ่าน 54 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
bohin Icon จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ 1 อ่าน 170 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา