รายงานเว็บไซต์

guest profile image guest
[Archived]
ล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล     ยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจน ทรงห่วงกังวนดั่งหยาดฝนชโลมผืนล้า     ถึงว่าป่าดงพฤกษ์ไพรพงทรงสู่ดั้นด้น ถึงกายหมองหม่นแดดฝนไม่คิดนำพา     ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมา ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ          ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
ความคิดเห็น