📌📌 ซิกหน้าตู้ทุกสำนักประจำวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 📌📌

manop2509 profile image manop2509

 

.ซิกช่อง 3.

.คนส่งใส่เสื้อเหลือง.

คู่12 เปิดเสื้อส่งแดง/ปิดเสื้อส่งน้ำเงิน.

คู่345 สลับราคาจับไหล่ราคาแพง/จับหัวราคาขาด.

....................................................................

.คนส่งใส่เสื้อแดง.

คู่ 1.ปิดเสื่อส่ง แดง / เปิดเสื้อส่ง น้ำเงิน.

ราคาถือกระดาษราคาแพง/พัดกระดาษราคาขาด.

..............................................................

.ซิกช่องแกรมมี่ 25.

.คนส่งใส่เสื้อเหลือง.

คู่12 เปิดเสื้อส่งแดง/ปิดเสื้อส่งน้ำเงิน.

คู่345 สลับราคาจับไหล่ราคาแพง/จับหัวราคาขาด.

....................................................................

.คนส่งใส่เสื้อสีขาว

คู่ 1.ปิดเสื่อส่ง แดง / เปิดเสื้อส่ง น้ำเงิน.

ราคาถือกระดาษราคาแพง/พัดกระดาษราคาขาด.

..............................................................

 

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา